dr hab. Anna Sieradzka, prof. ucz.

Zajmuje się sztuką końca XIX i pierwszej połowy XX w., ze szczególnym uwzględnieniem stylu Art Deco oraz rzemiosłem artystycznym i kostiumologią. Wypromowała przeszło 250 magisteriów i 16 rozpraw doktorskich. Jest przewodniczącą Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Współpracuje od wielu lat z Muzeum Mazowieckim w Płocku i Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Odznaczona przez MKiDN Złotym Medalem „Gloria Artis”.

Publikacje
  • Peleryna, tren i konfederatka. O sztuce i modzie polskiego modernizmu (1991)
  • Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności (1993)
  • Artyści i krawcy. Moda Art Déco (1993)
  • Art Déco w Europie i w Polsce (1996)
  • Przechadzki po dawnych wnętrzach czyli jak niegdyś mieszkano w Polsce (2001)
  • Tysiąc lat ubiorów w Polsce (2003)
  • Nie tylko peleryna. Moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce (2003)
  • Polski folklor żywy (2004)
  • Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii (2012)
  • Moda w przedwojennej Polsce (2013)

Ostatnia aktualizacja 12/10/2020