Regulamin Biblioteki IHS UW

WYPOŻYCZENIA

Biblioteka IHS UW uczestniczy w komputerowym Systemie Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM/BUW). Regulamin SWM/BUW.

Nie wypożycza się zbiorów specjalnych, czasopism oraz książek:
– wydanych przed 1950 r.
– z księgozbioru podręcznego
– czasowo odłożonych do korzystania na miejscu przez prowadzących zajęcia dydaktyczne,
– w złym stanie zachowania,
– z innych przyczyn uzasadnionych przez bibliotekarza.

Jednorazowo do czytelni można zamówić 5 woluminów, w sytuacjach wyjątkowych liczba woluminów do ustalenia z bibliotekarzem.

W razie zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej książki czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz lub najnowsze wydanie tego samego autora i tytułu lub ponieść koszty oprawy. Do czasu uregulowania zaległości czytelnik może korzystać ze zbiorów tylko na miejscu.

Publikacje niedostępne w chwili zamówienia można rezerwować.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Biblioteka wypożycza zbiory własne indywidualnym czytelnikom z bibliotek warszawskich (wydziałowych UW oraz z bibliotek instytucji, z którymi współpracuje), także na tzw. rewers międzybiblioteczny. Taki dokument musi zawierać czytelny podpis osoby wydającej rewers oraz pieczęć danej instytucji.

Nie realizujemy zamówień na rewersy międzybiblioteczne przysyłane drogą pocztową lub e-mailową.

Każdorazowo o wypożyczeniu międzybibliotecznym decyduje kierownik Biblioteki.


Ostatnia aktualizacja 04/05/2022