dr Weronika Kobylińska-Bunsch

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i studium Związku Polskich Artystów Fotografików. Obroniła rozprawę doktorską o polskiej przed- i powojennej fotografii awangardowej, pisaną pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Pieńkosa. Realizowała staże w polskich (Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Pałac w Wilanowie, Polska Agencja Prasowa) i zagranicznych (Bodemuseum w Berlinie) instytucjach kultury.

W projekcie badawczym dr hab. Gabrieli Świtek „Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970” realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2014–2017) opracowywała archiwalia związane z wystawiennictwem polskiej fotografii.

Od roku akademickiego 2015/2016 prowadzi w IHS UW zajęcia dla studentów w oparciu o autorską propozycję cyklu dydaktycznego.

Koordynatorka polskiego satelity międzynarodowej sieci badawczej Ars Graphica.

Obecnie realizuje indywidualny projekt badawczy poświęcony pismu „Stolica”, który jest finansowany w ramach stypendium m.st. Warszawy.

Zastępca redaktor naczelnej czasopisma „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”, o którym opowiadała m.in. w Polskim Radiu.

Zainteresowania badawcze

historia fotografii, związki fotografii z innymi dziedzinami sztuki (zwłaszcza malarstwem i filmem), funkcjonowanie fotografii na współczesnym rynku aukcyjnym; nowoczesne techniki dokumentacyjne.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
 • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program „START” 2018)
 • Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2018)
 • Stypendium Fundacji GESSEL – zwyciężczyni głównej nagrody w programie stypendialnym ±∞Zachęta (2018)
 • Stypendium twórcze z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dziedzina: opieka nad zabytkami; 2017)
Lista publikacji (wybór)
 • Ogólnopolskie Wystawy Fotografiki w Zachęcie 1952-1962, Warszawa 2018 – autorska publikacja (więcej informacji na stronie Zachęty i Fotopolis)
 • Architektura w krajobrazie. Harmonia – kompromis – konflikt, Warszawa 2018 (tom pod redakcją naukową, spis treści: tu)
 • Capturing architecture – the poetic vision of cultural heritage in the inter-war Polish pictorial photography, w: Preventive conservation of the human environment 6. Architecture as an element of the landscape, red. L. Nebelsick et al., Warsaw 2017, s. 119–125.
 • Autoportret niemożliwy. Ciało artysty jako obszar fotograficznych poszukiwań, w: Zakłócone spojrzenie, red. Ł. Białkowski, K. Oczkowska, Kraków 2017, s. 63–74.
 • The Post-War History of Pictorialism as Exemplified by Exhibitions at the Zachęta and the Kordegarda (19531970), „Ikonotheka”, 2016, nr 26, s. 193–212.
 • Wizualna narracja o czasie i szybkości w luksografiach oraz rysunkach świetlnych Man Raya, w: Szybkość w kulturze, red. A. Smaga, Warszawa 2016, s. 199–
 • Utrwalić to, co niematerialne: fotografia jako (s)chronienie pamięci w polskich strategiach artystycznych XX i XXI wieku, w: Konserwacja zapobiegawcza środowiska 3. Dziedzictwo niematerialne i pamięć, red. J. Wysocki. Warszawa – Zielona Góra 2015, s. 165–172.
 • Metafizyczny niepokój w stanie czystym – o fotograficznych wizerunkach przedstawiających Stanisława Ignacego Witkiewicza, w: Wybitni – Wizualnie, red. A. Kowalska, M. Pruszkowska, J. Gładysz, Lublin 2014, s. 45–53.
Aktywny udział w konferencjach z referatem (wybór)
 • Interdisciplinary Symposium „Res Publica – Public Thing”, organizator: University Of Illinois, Chicago, 28.04.2017
 • Photographic History Research Centre Annual Conference „Diverse Migrations: Photography out of Bounds”, organizator: De Montfort University, Leicester, 19-20.06.2017
 • International Scientific Conference „Place of Memory – Protection, Conservation, Interpretation”, organizator: ICOMOS International Scientific Committee on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, Florencja, 8-10.03.2017
 • Third International Forum for doctoral candidates in East European art history, organizator: Lehrstuhl für Kunstgeschichte Osteuropas, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 29.04.2016