prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

(ur. 1956) Historyk, profesor, redaktor naczelny Polskich Dokumentów Dyplomatycznych, wydawanych przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2010-216 współdyrektor Imre Kertész Kolleg w Jenie. Przewodniczący Rady Naukowych Kertész Kolleg (od 2016 r.) i Domu Historii Europejskiej w Brukseli (2009-2019). W 2020 r. laureat Internationaler Forschungspreis, przyznawanego przez Max Weber Stiftung beim Historischen Kolleg w Monachium

Ostatnie publikacje książkowe
  • (wraz Maciejem Górnym), Nasza wojna tom II: Narody, 1917-1923, Warszawa 2018. Pierwszy tom tego wydawnictwa (Imperia 1912-1916) ukazał się po polsku w 2014 r. także w WAB/GW Foksal. Oba tomy ukazały się po niemiecku w Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Darmstadt) w 2018 r. pod tytułem Der vergessene Weltkrieg. Przygotowywane są wydania angielskie (Cambridge UP opublikuje przerobiony I tom jako Forgotten Wars w marcu 2021), czeskie i włoskie.
  • (wraz Maciejem Górnym i Piotrem T. Kwiatkowskim)), 100 lat obchodów niepodległości. Między Finlandią a Rumunią, Kraków 2018, MCK.
  • (red. naczelny) Prasa obcojęzyczna o Polsce, listopad 1918 – luty 1919 r., Warszawa 2018, PISM.