dr Zuzanna Sarnecka

Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Dawnej. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała na podstawie rozprawy pt. ‘The Della Robbia and Glazed Devotional Sculpture in the Marche’ przygotowaną na Uniwersytecie w Cambridge pod kierownictwem Profesor Deborah Howard. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie w Cambridge w 2011 roku. W 2012 roku uzyskała dyplom magistra z wyróżnieniem w Courtauld Institute of Art w Londynie na podstawie pracy pt. ‘The Identity of Wooden Crucifixes in the Umbrian Renaissance Culture’. W latach 2013-2016 była zatrudniona w pierwszym, humanistycznym projekcie badawczym finansowanym przez European Research Council z puli Synergy Grants pt. Domestic Devotions: The Place of Piety in the Italian Renaissance Home 1400-1600. Przez trzy lata trwania projektu badała dewocyjną sztukę włoską w międzynarodowym zespole działającym na Uniwersytecie w Cambridge. Aktywnie współpracowała przy tworzeniu wystawy ‘Madonnas and Miracles’, która miała miejsce w Fitzwilliam Museum w Cambridge w 2017 roku. W latach 2014-2017 uczestniczyła w projekcie badawczym na Uniwersytecie Warszawskim The Agency of Things New Perspectives on European Art of the Fourteenth–Sixteenth Centuries, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jest członkiem międzynarodowych organizacji ICOM oraz Renaissance Society of America. W 2017 roku otrzymała stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od stycznia 2019 roku prowadzi badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 15) dotyczące rzeźby terakotowej na terenie Państwa Kościelnego w latach 1450-1550.

Publications
Books as co-editor
 1. The Agency of Things. Materials, Power and Manipulation in the Arts of the Fourteenth to Seventeenth Centuries, Grażyna Jurkowlaniec, Ika Matyjaszkiewicz and Zuzanna Sarnecka eds, Routledge, 2018.
 2. Artistic Translations Between Fourteenth and Sixteenth Centuries. Proceedings, Zuzanna Sarnecka and Aleksandra Fedorowicz-Jackowska eds, Warsaw: Institute of Art History, University of Warsaw, 2013.
 3. Polish Artistic Life Between 1944-1960, vol. 3 (years 1951-1952), edited by Anna Wierzbicka et al., Polish Academy of Sciences, Institute of Art, Warsaw, 2014.
Articles in peer-reviewed journals
 • ‘Vincenzo Funghini and the International Collecting of Italian Maiolica in the Nineteenth Century’, Faenza, a. CVI, n. 2, 2020, forthcoming.
 • ‘Incorruptible Nature: The Della Robbia Frames in the Marche’, Przegląd Historyczny, vol. CX, 2019, no. 4, pp. 637-656.
 • ‘Experiencing La Verna at Home: Italian Sixteenth-Century Maiolica Sanctuaries and Chapels’, Religions, vol. 11, 2020, no. 1.   https://doi.org/10.3390/rel11010006
 • ‘Divine Drawings and Godly Mothers: Raphael’s Study of a Seated Woman with Child and Verses on Maiolica Plates from Deruta’, Word & Image, vol. 35, 2019, no. 1, pp. 66-75. https://www.tandfonline.com/eprint/ZZX4g5JWGgkCBvzxeSJt/full?target=10.1080/02666286.2018.1533352
 • ‘“Madonnas and Miracles”. Mounting a Late Medieval and Early Modern Exhibition at the University of Cambridge’, Biuletyn Historii Sztuki, 4/2017, s. 807-816.
 • ‘Luca della Robbia and his Books. The Renaissance Artist as a Devotee’, Artibus et Historiae, no. 74, 2016, pp. 291-301.
 • ’The Identity of Wooden Crucifixes in the Culture of the Fifteenth-Century Umbria’, Arte Medievale, IV, 2014, pp. 209-230.
 • ‘The Globalization of Art as a Challenge for Curating and Institutional Collecting’, Culture-History-Globalization, no. 13, January 2013, pp. 1-9.
Essays in peer-reviewed edited volumes
 • ‘“And the Word Dwelt Amongst Us”. Experiencing the Nativity in the Italian Renaissance Home’, Domestic Devotions in Early Modern Italy, Brill: Leiden, (Intersections series), 2018, pp. 163-183.
 • ‘Art History Empowering Medieval and Early Modern Things’ (co-authored with Grażyna Jurkowlaniec and Ika Matyjaszkiewicz), The Agency of Things in Medieval and Early Modern Art: Materials, Power and Manipulation, eds Grażyna Jurkowlaniec, Ika Matyjaszkiewicz, Zuzanna Sarnecka (New York and London: Routledge), 2018, pp. 3-14.
 • ‘Le piccole sculture maiolicate e il loro significato nelle case marchigiane del primo Cinquecento’, Pregare in casa, eds Cristina Guarnieri, Giovanna Baldissin Molli, Zuleika Murat (Rome: Viella), 2017, pp. 265-278.
 • ‘Materials and Their Meaning’, Essay for the Exhibition Catalogue, Madonnas and Miracles, Philip Wilson: London, 2017, pp. 76-81.
 • ‘Gerhard Richter’s failing memory. The October 18, 1977 and the need to allow doubt’, Politics of Erasure From “damnatio memoriae” to Alluring Void, ed. Anna Markowska, Warsaw-Torun, 2014, pp. 221-225.
 • ‘The Della Robbia and the Firing of Porphyry in the Renaissance Ceramic Kiln’, in The Matter of Mimesis. Studies on Mimesis and Materials in Nature, Art and Science, eds Marjolijn Bol, Emma C. Spary, (Leiden: Brill, Studies in Art & Materiality, forthcoming 2020).

Ostatnia aktualizacja 22/12/2020