Zoltán Gyalókay

Born in Győr, Hungary. Studied history of art  at the Catholic University of Lublin and the Jagiellonian University in Cracow.

Fields of research interests: art in Central Europe at the period 1300-1550 (specifically sculpture and paintings). Especially interested in the  relations between various artistic regions, moreover in the reception of images by medieval viewers.

Publikacje naukowe
Książki
 • Rzeźby Marii z Dzieciątkiem o francuskiej proweniencji stylowej w Małopolsce i na Spiszu w I połowie XIV wieku, Kraków 2015;
 • Paweł z Lewoczy. Rzeźbiarz ze Spisza, między Krakowem a Norymberga, Kraków 2011.
Artykuły w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych oraz referaty wygłoszone na konferencjach naukowych
 • O tym, co nowe około roku 1450 w małopolskim malarstwie tablicowym, (w:) Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej. Studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Adamski, J. Raczkowski, Warszawa-Toruń 2022, s. 157-180.
 • From France to Central Europe. Jean Pépin De Huy and a Group of Fourteenth-Century Sculptures in Hungary and Poland, “Acta Historiae Artium Academie Scientiarium”, R. 61, 2020, s. 5-18.
 • Kilka uwag o transgranicznej działalności malarza Jakuba z Sącza, (w:) Ingenium et labor. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Ziembie z okazji 60. urodzin, red. P. Borusowski et al., Warszawa 2020, s. 51-56.
 • Średniowieczne figury Marii z Dzieciątkiem i Chrystusa w krakowskim klasztorze Klarysek, (w:) Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek, red. M. Szyma, M. Walczak, Kraków 2020, s. 183-195.
 • Paweł z Lewoczy – snycerz i jego warsztat, (w:) Majster Pavol z Levoče a jeho doba, red. M. Novotná, Levoča 2018, s. 39-47.
 • Malarstwo tablicowe około połowy XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań, (w:) Sztuka pograniczy. Studia z historii sztuki, red. L. Lameński, E. Błotnicka-Mazur, M. Pastwa, Lublin-Warszawa 2018, s. 159-176.
 • O wielofunkcyjności czternastowiecznych rzeźb „jasełkowych” w klasztorze Klarysek w Krakowie, (w:) Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza, red. M. Jakubek-Raczkowska, J. Raczkowski, Toruń-Warszawa 2017, s. 195-212.
 • Rzeźby apostołów w zwieńczeniu retabulum głównego ołtarza kościoła św. Jakuba Starszego w Lewoczy. Przykład tradycjonalizmu w późnogotyckim warsztacie snycerskim, (w:) Historyzm-tradycjonalizm-archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym, red. M. Walczak, Kraków 2015, s. 139-151 (Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. V);
 • The superstructure of Master Paul’s Altarpiece in Levoča with figures of apostles. Act of an artistic commemoration?, „Ars. Journal of the Institute of Art History of the Slovak Academy of Sciences”, R. 48, 2015, s. 22-36;
 • Drevo a gotická socha. Príklady z Malopoľska a Spiša, (w:) Tradičné remeslá pre dnešok – historické východiská, súčasné podoby a perspektívy uplatnenia vo vidieckom priestoreZborník príspevkov z informačnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Zvolen 2012, s. 237-245;
 • Szlaki handlowe na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego w wiekach XIV-XVI, „Almanach Nowotarski”, R. 10, 2006, s. 114-123;
 • Najlepszy uczeń Wita Stwosza – Mistrz Paweł z Lewoczy (w:) Wokół Wita Stwosza, Kraków 2005, s. 195-199;
 • Grupa Adoracji Dzieciątka (w:) Wokół Wita Stwosza, Kraków 2005, s. 200-201;
 • Die Madonnenfigur von Dominikowice. Zu den künstlerischen Beziehungen zwischen Kleinpolen und Oberungarn im 14. Jahrhundert, „Ročenka Slovenskej Národnej Galérie“, 2004-2005, s. 35-43;
 • Der Hauptaltar in der Jakobskirche zu Leutschau und der Hauptaltar der Schwabacher Stadtkirche. Zur Herkunftsproblematik der Kunst des Bildschnitzers Paul von Leutschau (w:) Die Länder der böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471 1526). Kunst, Kultur, Geschichte. Hg. von Evelin Wetter, Ostfildern 2004 (Studia Jagellonica Lipsiensia 2), s. 403-413;
 • Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Dominikowic. Ze studiów nad rzeźbą drewnianą Małopolski w XIV wieku, „Modus. Prace z historii sztuki“, R. 4, 2003, s. 5-21.
Recenzje
 • Zabytki diaspory (recenzja książki: A szórvány emlékei, red. T. Kollár, Budapest 2013), „Modus. Prace z historii sztuki”, R. 16 (2016), s. 99-107;
 • Múzeumidő Közép-Európában (recenzja książki: K. Jagodzińska, Czas Muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014), Kraków 2014), „MúzeumCafé”, nr 47 (2015);
 • Ślady pamięci; Imago. Portrety z kolekcji arcyopactwa benedyktyńskiego w Pannonhalmie, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 13 (2013), s. 160-165;
 • Europa Jagiellonów w Warszawie (recenzja wystawy), „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 10 (2013), s. 205-209;
 • Nemzeti emlékezet egy győzelemre – a grunwaldi csata 600. évfordulója [Narodowa pamięć o zwycięstwie – sześćsetna rocznica bitwy pod Grunwaldem (Recenzja wystawy pt. Na znak świetnego zwycięstwa, Zamek Królewski na Wawelu, 15 lipca – 30 września 2010)], „MúzeumCafé”, R.5, luty/marzec 2011, s. 47-49;
 • Karol IV – cesarz z Bożej Łaski. Kultura i sztuka za panowania ostatnich Luksemburgów. Praga, 16 lutego – 21 maja 2006 (recenzja wystawy), „Terminus“, R. 8, 2006, s. 161 – 164.
Publikacje nienaukowe
 • Europa Jagellonica. Z Jiřím Fajtem rozmawia Zoltán Gyalókay, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 6, 2012, s. 152-159;
 • Pielgrzym zawieszony w czasie, (w:) Walking with Kinga (katalog wystawy w Bunkrze Sztuki), Kraków 2012, s. 54-65;
 • Múltidézés a tér alatt – a Krakkói városi történeti múzeum kiállítása [Przywołanie przeszłości pod ziemią – stała ekspozycja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa], „MúzeumCafé”, R.5, grudzień/styczeń 2011/2012, s. 12-13;
 • Át a Kárpátokon. Művészeti kapcsolatok példái a történelmi lengyel–magyar határvidéken [Przejść przez Karpaty. Związki artystyczne na historycznym pograniczu polsko-węgierskim], „Kortárs”, R. 55, nr 1, 2011, s. 66-69;
 • Po co nam wirtualny zabytek? „Autoportret”, R. 8, 2009, s. 30 – 33;
 • Műemléki pietizmus és modern építészet [Pietyzm dla zabytku a architektura współczesna. (O Muzeum Archidiecezjalnym w Ołomuńcu)] „MúzeumCafé”, R.2, Nr 1, 2008, s. 8-9.

Ostatnia aktualizacja 15/05/2023