Instytut

Wykłady z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim zainicjował w 1917 r. prof. Zygmunt Batowski. Najpierw Katedra, a z czasem Instytut Historii Sztuki od początku istnienia mieści się przy Krakowskim Przedmieściu, w tzw. gmachu porektorskim, wzniesionym w 1816 r. przez Jakuba Kubickiego, a przebudowanym w 1861 r. przez Antoniego Sulimowskiego. Administracyjnie do 31 sierpnia 2020 r. Instytut wchodził w skład Wydziału Historycznego, zaś od 1 września tego roku – Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce, kontynuującego tradycje dawnego WH UW.

Badania

Dzieje artystów i tworzonych przez nich dzieł spisywano już w antycznej Grecji. Jednak historia sztuki jako dyscyplina naukowa usamodzielniła się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, a około połowy XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze uniwersyteckie katedry historii sztuki oraz rozwijać się instytucje z historią sztuki związane: muzea, galerie, instytuty badawcze, ośrodki zajmujące się dokumentacją sztuki, ochroną zabytków i ich konserwacją, naukowe i artystyczne wydawnictwa, domy aukcyjne.

Kształcenie

Studia licencjackie i magisterskie prowadzone w Instytucie Historii Sztuki UW dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, fotografii i nowoczesnych mediów artystycznych, w mniejszym stopniu teatru i filmu oraz historii kultury. Ważnym elementem programu studiów są zajęcia terenowe, które w ostatnich latach obywały się zarówno w Polsce, jak też w Niemczech, Czechach, Słowacji i Szwajcarii. Od roku akad. 2022/2023 w Instytucie prowadzone są również studia magisterskie na kierunku Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej.

Współpraca

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej IHS UW współpracuje z wieloma instytucjami kultury, muzeami i galeriami. Jego stałymi partnerami są m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie i Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Pracownicy Instytutu są zaangażowani w inicjatywy popularyzujące wiedzę o sztuce. Jedną z najnowszych jest zainicjowana przed kliku laty współpraca z Mazowieckim Instytutem Kultury, mająca na celu upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie artystycznym Mazowsza.

Aktualności

 „Sztuka … jako tajemnicę najgłębszą stawia nam przed oczy tajemnicę życia”

Wiesław Juszczak (1932-2021)