dr Mariusz Smoliński

Asystent w Katedrze Historii Sztuki Dawnej. Zajmuje się przede wszystkim działalnością artystów włoskich w środkowej Europie oraz XVII- i XVIII-wieczną sztuką polską.

Publikacje
Książki
 • Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt: Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku, Olsztyn 2006 [Rozprawy i materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 232]
Książki pod redakcją
 • wspólnie z Andrzejem Pieńkosem: Intorno a Marcello Bacciarelli. Italiani nella Varsavia dei Lumi, Warszawa: Instytut Historii Sztuki UW, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2019
 • wspólnie z Renatą Sulewską: Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza / Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna. Studi dedicati alla memoria del Prof. Mariusz Karpowicz, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki UW, 2015
Artykuły
 • Fra tradizione e modernità. Artisti italiani nella Varsavia del Settecento, w: Intorno a Marcello Bacciarelli. Italiani nella Varsavia dei Lumi, a cura di A. Pieńkos, M. Smoliński, Warszawa 2019, s. 21-29
 • Un mito politico nel secolo dei lumi: Giovanni III Sobieski nell’arte e propaganda dei re di Polonia nel Settecento, w: Arte e cultura fra classicismo e i lumi. Omaggio a Winckelmann, a cura di I.C.R. Balestreri, L. Facchin, Milano: Jaca Book, 2018, s. 349-366
 • Ungheria e Polonia: dai fiorentini agli Artisti dei Laghi (XV-XVII sec.), w: Artisti dei laghi lombardi in Ungheria dal Medioevo ai Secoli Moderni, a cura di A. Spiriti, L. Facchin, [b.m.] Archivio Cattaneo Editore, 2018, s. 116-125
 • Dekoracja stiukowa kaplicy św. Elżbiety przy katedrze we Wrocławiu, w: Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia. Studia z historii architektury i sztuki, red. D. Galewski, R. Kaczmarek, Wrocław 2016, s. 167-175
 • I Signore di Stabio e le prospettive delle ricerche sull’attività degli artisti dei laghi, w: Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza / Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna. Studi dedicati alla memoria del Prof. Mariusz Karpowicz, red. Renata Sulewska, Mariusz Smoliński, Warszawa 2015, s. 205-214
 • Progetti per il monumento di Giovanni III Sobieski a Roma, w: Innocenzo XI Odescalchi. Papa, politico, committente, a cura di R. Bösel, A. Menniti Ippolito, A. Spiriti, C. Strinati, M.A. Visceglia, Roma: Viella, 2014, s. 353-362
 • Il gruppo di Sant’Elisabetta di Ercole Ferrata nella cattedrale di Breslavia (Wrocław), „Artisti dei Laghi. Rivista on Line”, 2: 2012, s. 109-128
 • Giovanni Domenico Rossi – der Stuckateur aus dem Intelvi-Tal und seine Tätigkeit in Böhmen, Schlesien und West-Deutschland in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, w: Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich. Sztuka baroku na śląsko-czesko-łuzyckim pograniczu, red. A. Kozieł, Jelenia Góra 2012, s. 75-86
 • Współczesne wzory rzymskie w kościołach Jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim na przełomie XVII i XVIII wieku, w: Silesia jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580-1776, Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki (Wrocław, 6-8 X 2011) dedykowane pamięci Profesora Henryka Dziurli, red. D. Galewski, A. Jezierska, Wrocław 2012, s. 175-184
 • Kościoły w życiu politycznym Grodna w XVIII wieku: funkcje i treści, „Barok. Historia – literatura – sztuka”, 18: 2011, nr 1 (35), s. 95-113
 • Gli artisti della regione dei laghi lombardi in Polonia, „Artisti dei Laghi. Rivista on Line”, 1: 2011, s. 678–706
 • Christoph Tausch e la fortuna di Andrea Pozzo in Slesia, w: Andrea Pozzo. Atti del Convegno Internazionale, a cura di A. Spiriti, Valsolda, Chiesa di Santa Maria di Puria, 17–19 settembre 2009, Varese 2011, s. 211–218
 • Carlo Lurago i włoska dominacja artystyczna na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku, w: Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. A. Betlej, K. Brzezina-Scheuerer, P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 173–181
 • Europejskie i lokalne cechy działalności artystów włoskich na Śląsku w XVI-XVII wieku, w: Ślązacy w oczach własnych i obcych, red. A. Barciak, Katowice-Zabrze 2010, s. 152–161
 • Nagrobek Stanisława Jana Skorobohatego – uwagi o związkach artystycznych i problemie autorstwa, w: Atria Caeli. Epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie, red. A. Markiewicz, Kraków 2009, s. 91–106
 • Przestrzeń sakralna – przestrzeń polityczna. Kościoły Warszawy podczas sejmów i sejmików dawnej Rzeczypospolitej, w: Polska i Europa w dobie nowożytnej. Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, Warszawa 2009, s. 147–155
 • Pochodzenie artystów włoskich czynnych na Śląsku w 2 połowie XVII wieku. Zarys zagadnienia, w: Slezsko. Země koruny české. Historie a kultura 1300–1740, red. H. Dáňová, J. Klipa, L. Stolárová, Praha 2008, s. 697–713
 • Sakral interior mot bakgrund av sejmer landskapsting i gamla Republiken polen med exemplet jesuitkyrkan i Grodno [Wnętrze sakralne wobec sejmów i sejmików dawnej Rzeczypospolitej na przykładzie kościoła jezuitów w Grodnie], w: Barock. Historia-Litteratur-Konst, Specialnummer, Warszawa 2007, s. 203–216
 • Cztery ołtarze z początku XVIII wieku w kościele jezuitów w Grodnie: autorstwo i program ideowy, „Teka Komisji Historii Sztuki”, 10, 2005, s. 234–245
 • Rzeźby Jana Henryka Meissnera we Fromborku i ich oddziaływanie, w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s. 123–127
 • Die Altäre in Ermland in der Ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, w: Wanderungen: Künstler – Kunstwerk – Motiv – Stifter / Wędrówki: Artysta – Dzieło – Wzorzec – Fundator, Beiträge der 10. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker in Warschau, 25.-28. September 2003 / Materiały X Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki w Warszawie, 25–28 września 2003 r., red. M. Omilanowska, A. Straszewska, Warszawa 2005, s. 279–300
 • Laterańscy Apostołowie na Warmii, w: Artyści włoscy w Polsce. XV-XVIII wiek, Warszawa 2004, s. 333–342
 • Willem i Abraham van den Blocke a zagadnienie autorstwa nagrobków Konopackich, „Ikonotheka”, 17, 2004, s. 91–104
Recenzje
 • Marina Dimitrieva, Italien in Sarmatien. Studien zum Kulturtransfer im östlichen Europa in der Zeit der Renaissance, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2008, „Ikonotheka”, 23, 2012, s. 245-258
 • „Weduty rzymskie” Piranesiego [wystawa w Museo del Corso, Rzym, 14.11.2006 – 25.02.2007], „Barok. Historia – literatura – sztuka”, 14, 2007, nr 1 (27), s. 249–255

Ostatnia aktualizacja 26/09/2022