Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Historii Sztuki obejmują zajęcia wykładowe, konwersatoryjne i seminaryjne, których większość prowadzona jest w małych grupach, co pozwala wykładowcom na indywidualne podejście do studentów i ich potrzeb. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w galeriach, muzeach oraz istotnych kolekcjach sztuki dawnej i współczesnej. Duża pula przedmiotów ma charakter fakultatywny i jest tematycznie związana z badawczymi zainteresowaniami pracowników Instytutu. Zróżnicowana oferta zajęć do wyboru umożliwia studentom dostosowanie programu studiów do ich własnych zainteresowań i potrzeb. Poza zajęciami, studenci mogą liczyć na merytoryczne wsparcie pracowników IHS UW podczas indywidualnych konsultacji. Ponadto Instytut zapewnia dobre warunki lokalowe, dostęp do bogatych zbiorów bibliotecznych i przestrzeń do wyłącznej dyspozycji studentów.


Ostatnia aktualizacja 02/01/2022