Samorząd

Studenci i doktoranci pełnią ważną rolę w ciałach kolegialnych Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce. Ich reprezentanci zasiadają w Radzie Dydaktycznej kierunku historia sztuki, Radzie Instytutu oraz Radzie Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce.

O działalności Samorządu Studentów UW można dowiedzieć się więcej na stronie internetowej Samorządu.


Ostatnia aktualizacja 04/01/2022