Samorząd

Na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce prężnie działa Rada Samorządu Studentów. W jej skład wchodzą: Zosia Szlaga (Instytut Historii Sztuki), Martyna Wrona (Instytut Historii Sztuki), Marta Majewska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Historii Sztuki) i Kasia Michoń (Instytut Muzykologii). Samorząd jest otwarty na wszelkie pytania i zawsze chętnie pomoże. Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych.

Facebook

Instagram

Mail: rss.wnkis@samorzad.uw.edu.pl

Studenci i doktoranci pełnią także ważną rolę w ciałach kolegialnych Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce. Ich reprezentanci zasiadają w Radzie Dydaktycznej kierunków historia sztuki i historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej, Radzie Instytutu oraz Radzie Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce.

O działalności Samorządu Studentów UW można dowiedzieć się więcej na stronie internetowej Samorządu.


Ostatnia aktualizacja 12/03/2024