Projekty badawcze realizowane przez pracowników i doktorantów Instytutu

Zespołowe
Projekt badawczyZespół
Gdański mediewalizm: budowniczy Bartel Ranisch (1648-1709?) i początki naukowych badań nad architekturą gotycką (Narodowe Centrum Nauki, OPUS, 16.01.2023-15.01.2027)dr hab. Jakub Adamski (kierownik projektu)
mgr Agnieszka Lindenhayn-Fiedorowicz
dr Zygmunt Łuniewicz
dr Franciszek Skibiński
Akeda jako ofiara złożona w kulturze żydowskiej w XX w. (Narodowe Centrum Nauki, OPUS, 01.10.2020-30.09.2023)dr Monika Czekanowska-Gutman (kierownik projektu)
dr Devorah Schoenfeld
dr Amitai Mendelsohn
A breach in the system: the 'Polonia firms’ 1976-1994 (Narodowe Centrum Nauki i Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, MOZART, 15.12.2020-14.12.2023)prof. dr hab. Jerzy Kochanowski (kierownik projektu)
W poszukiwaniu barw. Drukowanie koloru i malowanie druku w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim (ca. 1470–1600) (Narodowe Centrum Nauki, SONATA 15, 30.09.2020-29.09.2023)dr Karolina Mroziewicz (kierownik projektu)
mgr Magdalena Herman
mgr Małgorzata Łazicka
Różność z jedności. Produkcja drzeworytów ilustracyjnych w państwie polsko-litewskim i Prusach do początków XVII w.
(Narodowe Centrum Nauki, OPUS 16, 02.09.2019–01.09.2023)
prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (kierownik projektu)
mgr Agnieszka Dziki
mgr Magdalena Herman
mgr Wojciech Kordyzon (od 2020)
mgr Konrad Morawski
mgr Marcin Bogusz (od 2021)
mgr Adam Perzyński (od 2021)
współpraca: mgr Piotr Kasprzyk i mgr Tomasz Sporczyk (Centrum Kompetencji Cyfrowych UW); mgr Aleksandra Fedorowicz-Jackowska
Kunszt i dewocja: Religijna rzeźba terakotowa na terenach Państwa Kościelnego 1450-1550 (Narodowe Centrum Nauki, OPUS 15, 14.01.2019–13.01.2022)dr Zuzanna Sarnecka (kierownik projektu)
PALAMUSTO. Research and Training for the Palace Museum of Tomorrow (Komisja Europejska, Horyzont 2020, MSCA ITN, 01.01.2019-30.09.2023)dr hab. Barbara Arciszewska (kierownik polskiej części konsorcjum)
mgr Esther Griffin
mgr Felix Schmieder
Gotycka katedra w Krakowie i architektura europejska około roku 1300 (Narodowe Centrum Nauki, OPUS 11, 25.01.2017-23.01.2021)dr Jakub Adamski (kierownik projektu)
dr Maciej Krzywka (Wrocław)
mgr Piotr Pajor (Kraków)
Obraz modyfikowany: recepcja grafiki w Królestwie Polskim od schyłku XV po początek XVII wieku. Przedmioty – osoby – środowiska – procesy (Narodowe Centrum Nauki, OPUS 9, 1.02.2016-31.07.2020)dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (kierownik projektu)
dr Joanna Sikorska, Muzeum Narodowe w Warszawie
mgr Marcin Bogusz
mgr Magdalena Herman
mgr Marek Płuciniczak
współpraca: dr Piotr Kopszak (Muzeum Narodowe w Warszawie), dr Michał Kozak (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe), mgr Aleksandra Fedorowicz-Jackowska
Sprawczość rzeczy. Nowe spojrzenie na sztukę europejską od XIV do XVI wieku (Narodowe Centrum Nauki, OPUS 5, 1.04.2014-31.03.2017)dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (kierownik projektu)
prof. dr hab. Antoni Ziemba
dr Kamil Kopania
mgr Ika Matyjaszkiewicz
mgr Patrycja Misiuda-Ramlau (do końca 2014)
mgr Zuzanna Sarnecka
Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970 (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł 1.1., 1.09.2014-31.08.2017)dr hab. Gabriela Świtek (kierownik projektu)
dr Marek Czapelski
dr hab. Iwona Luba
dr Joanna Stacewicz-Podlipska
mgr Stanisław Welbel
dr Karolina Zychowicz
Indywidualne
Projekt badawczyKierownik projektu
Malarki. Herstoria włocławskiego „Fajansu” (Narodowe Centrum Nauki, SONATA 18, 1.09.2023-31.08.2026)dr Karolina Majewska-Güde
Globalizowanie historii wystaw sztuki kobiet (Narodowe Centrum Nauki, OPUS, 01.07.2021-30.06.2025)dr hab. Agata Jakubowska
Wystawy sztuki dziecka a środowiska artystyczne w latach 1898-1922. Perspektywa polska i konteksty europejskie (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 19, 01.03.2021-28.02.2023)mgr Julia Harasimowicz
(opiekun naukowy prof. dr hab. Andrzej Pieńkos)
Zamierzona niekompletność. Recepcja „nieukończonych” oraz „wadliwych” obiektów na północ od Alp w latach 1430-1530 (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 18) mgr Agnieszka Dziki
(opiekun naukowy prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec)
Katolicka architektura sakralna Warszawy w czasach PRL (1945-1989) na tle tendencji europejskich (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 17, 2020-2023)mgr Wojciech Głowacki
(opiekun naukowy: dr hab. Gabriela Świtek)
Honor bez egzageracji. Polska magnateria wobec paryskich wyrobów luksusowych 1730-1810 (Narodowe Centrum Nauki, ETIUDA 7, 12.09.2019-30.09.2020)mgr Konrad Niemira
(opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Pieńkos)
Sztuka w kręgu polskiego magnata czy europejskiego arystokraty? Fundacje artystyczne Jana Bonawentury Krasińskiego (1639-1717) (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 16, 2.10.2019-3.10.2022)mgr Konrad Morawski
(opiekun naukowy prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec)
Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 11, 13.02.2017-12.02.2022)mgr Magdalena Herman
(opiekun naukowy dr hab. Grażyna Jurkowlaniec)
Sztuka, rynek sztuki i towarzyskość. Transfery artystyczne między Polską a Francją w XVIII wieku (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 13, 24.01.2018-23.07.2021)mgr Konrad Niemira
(opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Pieńkos)
Gotyk śląski w okresie rozkwitu. Miejska architektura sakralna lat około 1300-1450 (Narodowe Centrum Nauki, SONATA 5, 11.02.2014-10.02.2017)dr Jakub Adamski
„Francuski wiek” nowoczesnej krytyki i sztuki. Wizje, rewizje, interpretacje (Narodowe Centrum Nauki, OPUS 3, 7.03.2013-6.03.2015)dr Agnieszka Rosales Rodriguez
Panoramy pasyjne w kulturze późnego średniowiecza (Narodowe Centrum Nauki, SONATA 7, 13.03.2015 – 12.12.2017)dr Kamil Kopania
Malarskie przedstawienia Volto Santo w świetle studiów przestrzennych (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 7, 05.03.2015 – 04.03.2019)mgr Ika Matyjaszkiewicz
(opiekun naukowy dr hab. Grażyna Jurkowlaniec)

Ostatnia aktualizacja 07/09/2023