Moduł dydaktyczny (4EU+)

Międzynarodowy projekt dydaktyczny „Visual Literacy: Understanding Images across Europe – Past and Present”

EN

Od października 2021 do czerwca 2022 Instytut Historii Sztuki UW realizował – w ramach sojuszu 4EU+ – wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze i Uniwersytetem Mediolańskim roczny moduł edukacyjny pt. Visual Literacy: Understanding Images across Europe – Past and Present.

Druga edycja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2022 r.

Zajęcia w ramach modułu prowadzili wykładowcy uczelni partnerskich:

Moduł składał się z konwersatorium i tutoringu online oraz 3 dwudniowych warsztatów, które w drugiej edycji odbywały się w Mediolanie (styczeń 2023), Pradze (marzec 2023) i Warszawie (czerwiec 2023).

Studenci wybierali między pięcioma programami tutoringowymi:

  • Multiplied Images: Artistic Practices in the Twentieth Century. Tutorial prowadzony przez prof. Giorgia Zanchetti’ego, dr. Davide’a Colombo oraz Giulię Kimberly Colombo. Kurs był poświęcony XX-wiecznym praktykom artystycznym i różnym rodzajom obrazów, także nieartystycznych.
  • Visual literacy: Between Educational, Artistic and Curatorial Approaches to tutorial pomyślany jako dialog między kuratorką dr Vendulą Fremlovą i artystką dr Pavlą Gajdošíkovą. Spotkania w ramach kursu dotyczyły zagadnień związanych ze sztuką współczesną, edukacją artystyczną i praktyką kuratorską.
  • Cinematic Cities: Reading Urban Spaces in Film. Tutorial prowadzony przez dr Joannę Smalcerz poddawał analizie reprezentacje przestrzeni miejskich w filmie oraz relacje między miejską i filmową tożsamością Nowego Jorku, Rzymu, Mediolanu, Pragi i Warszawy w XX i XXI w.
  • Visualising Matter: The Visual literacy in Early Modern Europe. Celem tutorialu dr Zuzanny Sarneckiej była dyskusja nad użytecznością technologicznego podejścia do dzieł sztuki dla lepszego zrozumienie zjawisk związanych z kompetencjami wizualnymi odbiorców w nowożytnej Europie.
  • Colours in Late Medieval and Early Modern Art: Experiments, Failures and  Success Stories, tutorial prowadzony przez dr. Jana Dienstbiera i dr Karolinę Mroziewicz, w ramach którego studenci poznawali materialność, znaczenie i funkcje koloru w sztuce XV i XVI w., głównie na przykładzie iluminowanych rękopisów i wczesnych druków.

Adresatami modułu byli studenci drugiego roku studiów licencjackich IHS UW i MISH (realizujący minimum programowe w IHS) oraz studenci uczelni partnerskich.

Najważniejsze informacje praktyczne na temat projektu można znaleźć w załączonej prezentacji.


Ostatnia aktualizacja 08/10/2023