Moduł dydaktyczny (4EU+)

Międzynarodowy projekt dydaktyczny „Visual Literacy: Understanding Images across Europe – Past and Present”

EN

Od października 2021 do czerwca 2022 Instytut Historii Sztuki UW będzie realizował – w ramach sojuszu 4EU+ – wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze i Uniwersytetem Mediolańskim roczny moduł edukacyjny pt. Visual Literacy: Understanding Images across Europe – Past and Present.

Zajęcia w ramach modułu poprowadzą wykładowcy uczelni partnerskich:

Moduł składa się z konwersatorium i tutoringu online oraz 3 dwudniowych warsztatów, które odbędą się w Mediolanie (zima 2021), Pradze (wiosna 2022) i Warszawie (lato 2022). Koszty udziału w warsztatach zostaną pokryte z budżetu projektu.

Studenci mogą wybierać między sześcioma programami tutoringowymi:

  • Multiplied Images: Artistic Practices in the Twentieth Century. Tutorial prowadzony przez prof. Giorgia Zanchetti’ego i dr. Davide’a Colombo. Kurs jest poświęcony XX-wiecznym praktykom artystycznym i różnym rodzajom obrazów, także nieartystycznych.
  • Visual literacy: Between Educational, Artistic and Curatorial Approaches to tutorial pomyślany jako dialog między kuratorką dr Vendulą Fremlovą i artystką dr Pavlą Gajdošíkovą. Spotkania w ramach kursu będą dotyczyły zagadnień związanych ze sztuką współczesną, edukacją artystyczną i praktyką kuratorską.
  • Photography as a Tool for Thought. Zajęcia prowadzone przez dr Kamilę Dworniczak, których celem jest przybliżenie praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z wytwarzaniem, oglądaniem i rozumieniem obrazów fotograficznych.
  • Cinematic Cities: Reading Urban Spaces in Film. Tutorial prowadzony przez dr Joannę Smalcerz poddaje analizie reprezentacje przestrzeni miejskich w filmie oraz relacje między miejską i filmową tożsamością Mediolanu, Pragi i Warszawy w XX i XXI w.
  • Visualising Matter: The Visual literacy in Early Modern Europe. Celem tutorialu dr Zuzanny Sarneckiej będzie dyskusja nad użytecznością technologicznego podejścia do dzieł sztuki dla lepszego zrozumienie zjawisk związanych z kompetencjami wizualnymi odbiorców w nowożytnej Europie.
  • Engaging with Images: Interactive Prints and Experiments with Visual Conventions in the Late Middle Ages and Early Modernity. Tutorial prowadzony przez dr Karolinę Mroziewicz, w ramach którego studenci będą analizować XV- i XVI-wieczne druki jako przykłady eksperymentowania z materialnością obrazu i konwencjami obrazowymi.

Adresatami modułu są studenci drugiego roku studiów licencjackich IHS UW i MISH (realizujący minimum programowe w IHS) oraz studenci uczelni partnerskich. Zainteresowani studenci powinni przesłać swoje zgłoszenie emailem do 3.09.2021 na adres koordynatorki kursu (karolina.mroziewicz@uw.edu.pl). W zgłoszeniu należy przedstawić powody zainteresowania kursem i oczekiwane pożytki z uczestnictwa w module, a także listę trzech preferowanych tutorów. List motywacyjny, do 500 słów, należy napisać w języku angielskim. Do 20.09.2021. studenci zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji do modułu.

Najważniejsze informacje praktyczne na temat projektu można znaleźć w załączonej prezentacji.


Ostatnia aktualizacja 10/12/2021