Biblioteka Klasyków

Seria Dzieje Myśli o Sztuce. Biblioteka Klasyków, zainicjowana w 2006 r. przez grupę pracowników naukowych Instytutu Historii Sztuki UW, nawiązuje do licznych, przygotowywanych w tym środowisku od wielu lat, wzorcowych publikacji z zakresu źródeł do badania dziejów i znaczenia dawnych doktryn artystycznych, filozofii sztuki, krytyki artystycznej (prace m.in. Jana Białostockiego, Elżbiety Grabskiej, Wiesława Juszczaka, Marii Poprzęckiej, Juliusza Starzyńskiego).

W serii prezentowane są fundamentalne teksty sławnych pisarzy, artystów, myślicieli. Nad ich doborem czuwa Komitet Redakcyjny w IHS UW pod przewodnictwem prof. Ryszarda Kasperowicza. Komitet współpracuje też z autorami przekładów i opracowań – uznanymi tłumaczami i badaczami z różnych ośrodków naukowych Polski.

Intencją inicjatorów serii jest umożliwienie krytycznej recepcji najważniejszych tekstów z zakresu myśli o sztuce. Książki skierowane są do studentów historii sztuki (stanowiąc ważną pomoc dydaktyczną), do słuchaczy innych kierunków kulturoznawczych, filozofii i filologii, jak również do szerokiego kręgu czytelników, nawet tych, którzy zwykle nie interesują się sztuką. Sposób doboru tekstów pozwala zaprezentować nie tylko konkretnych autorów, lecz także szerszy kontekst intelektualny i historyczny, wyłaniający się podczas lektury ich wypowiedzi: traktatów, pism krytycznych, listów, wykładów. Zachęca do bliższego obcowania z wytworami sztuk i ich bogatym zapleczem teoretycznym, a wzajemne powiązanie tych dwu aspektów kultury przyczyni się do lepszego rozumienia fenomenów artystycznych. Wiele spośród już wydanych, a także zaplanowanych publikacji to zarazem znakomita literatura, ciekawa, poszerzająca horyzonty rozmowa z różnymi postaciami minionego świata kultury.

Oprócz tekstu źródłowego (jednego lub wyboru różnych) tomy zawierają wstęp o autorze i jego znaczeniu dla dziejów pisarstwa o sztuce, obszerne komentarze, bibliografię, indeks oraz ilustracje.

Seria ukazuje się w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego w jednolitej szacie edytorskiej projektu Kamila Banacha:

https://www.wuw.pl/pol_m_Serie-wydawnicze_Dzieje-Mysli-o-Sztuce-364.html

Opublikowane tomy:

  1. Joshua Reynolds, Pisma o sztuce. Wybór

Tłum. i oprac. Jacek Jaźwierski, wstęp Maria Poprzęcka, red. Andrzej Pieńkos

2007

  1. Jacob Burckhardt, Wykłady o sztuce. Wybór

Tłum., wstęp i oprac. Ryszard Kasperowicz, red.  Antoni Ziemba

2008

  1. Denis Diderot,  Salon 1765 roku. Wybór

Tłum. Jerzy Stadnicki, wybór, wstęp i oprac. Andrzej Pieńkos, red. Piotr Juszkiewicz

2009

  1. Giorgio de Chirico, Teksty o sztuce

Tłum. i wybór Mateusz Salwa, wstęp i oprac. Iwona Luba

2012

  1. Adolf von Hildebrand, Problem formy w sztukach plastycznych

Tłum. Tadeusz Zatorski, wstęp i oprac. Wojciech  Bałus

2012

  1. Denis Diderot, Esej o malarstwie

Tłum. Jerzy Stadnicki, wybór, wstęp i oprac. Andrzej Pieńkos

2015

  1. Jacob Burckhardt, Sztuka – polityka – kultura. Wybór listów

Tłum., wstęp i oprac. Ryszard Kasperowicz

2017

  1. Francesco Algarotti, Wybór pism

Tłum. Mateusz Salwa, Piotr Salwa,  Wybór, wstęp i oprac. Mateusz Salwa

2019

  1. Johann Joachim Winckelmann, Listy. Wybór

Tłum., wstęp i oprac. Ryszard Kasperowicz

2020


Ostatnia aktualizacja 04/02/2021