Struktura Instytutu

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor
 • dr Mariusz Smoliński
Zastępca dyrektora ds ogólnych
 • dr hab. Marek Czapelski
Zastępca dyrektora ds studenckich
 • dr Karolina Mroziewicz

Kierownicy studiów

Kierownik studiów Stacjonarnych na kierunku historia sztuki
 • dr Karolina Mroziewicz
Kierownik studiów niestacjonarnych na kierunku historia sztuki
 • dr Magdalena Herman
Kierownik Podyplomowego Studium Muzealniczego
 • prof. dr hab. Antoni Ziemba

Katedra Historii Sztuki Dawnej

 • prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, profesor
 • prof. dr hab. Antoni Ziemba, profesor
 • dr hab. Jakub Adamski, profesor uczelni
 • dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, profesor uczelni (kierownik Katedry)
 • dr hab. Michał Wardzyński, profesor uczelni
 • dr Zoltán Gyalókay, adiunkt
 • dr Karolina Mroziewicz, adiunkt
 • dr Zuzanna Sarnecka, adiunkt
 • dr Mariusz Smoliński, starszy asystent
 • dr Renata Sulewska, starszy asystent
 • dr Magdalena Herman, asystent
 • mgr Konrad Morawski, asystent

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej

 • dr hab. Iwona Luba, profesor uczelni (kierownik Katedry)
 • dr hab. Marcin Lachowski, profesor uczelni
 • dr hab. Marek Czapelski, adiunkt
 • dr hab. Agnieszka Rosales Rodríguez, adiunkt
 • dr Justyna Balisz-Schmelz, adiunkt
 • dr Monika Czekanowska-Gutman, adiunkt
 • dr Wojciech Szymański, adiunkt

Katedra Teorii Sztuki

 • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, profesor
 • prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, profesor
 • prof. dr hab. Agata Jakubowska, adiunkt badawczy
 • dr hab. Barbara Arciszewska, profesor uczelni
 • dr hab. Gabriela Świtek, profesor uczelni (kierownik Katedry)
 • dr Kamila Dworniczak, adiunkt
 • dr Karolina Majewska-Güde, adiunkt badawczy
 • dr Joanna Smalcerz, adiunkt

Katedra Historii Kultury

 • prof. dr hab. Małgorzata Karpińska, profesor
 • prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, profesor
 • prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, profesor
 • prof. dr hab. Wojciech Tygielski, profesor
 • dr hab. Jerzy Pysiak, profesor uczelni
 • dr hab. Monika Rekowska, profesor uczelni (kierownik Katedry)
 • dr hab. Krzysztof Skwierczyński, profesor uczelni
 • dr Mateusz Wilk, adiunkt
 • dr Jakub Gałęziowski, asystent badawczy
 • mgr Agnieszka Goluch, asystent

Koordynator ds. mobilności
 • dr Zoltán Gyalókay
Opiekun I roku studiów
 • dr Justyna Balisz-Schmelz
Biblioteka
 • mgr Elżbieta Działo, kierownik
 • mgr Dariusz Żyto 
Administracja, sekretariaty i obsługa
 • Jacek Marczuk
 • Kinga Paplińska
 • mgr Sylwia Wójtowicz

Ostatnia aktualizacja 19/02/2024