Współpraca

Instytut Historii Sztuki UW w swojej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej współpracuje z licznymi instytucjami kultury i galeriami. Jego stałymi partnerami są Muzeum Narodowe w Warszawie i Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

Rezultatem interdyscyplinarnej instytucjonalnej współpracy naukowej jest rozwijana od 2015 r. baza danych URUS. Wśród licznych inicjatyw popularyzatorskich jedną z najnowszych jest seria wydawnicza Poza Warszawą wydawana przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa.

Jednocześnie Instytut jako część Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce oraz Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczy w licznych programach współpracy i wymiany międzynarodowej.


Ostatnia aktualizacja 18/11/2020