Stypendia i akademiki

Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę.  Koordynatorem ds. Stypendialnych na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce jest p. Katarzyna Śniecińska k.sniecinska@uw.edu.pl

Więcej informacji na temat świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, ich regulaminu oraz zasad ubiegania się o miejsce w Domu Studenta można znaleźć na stronie Biura Spraw Studenckich w Sekcji Socjalnej.Warto zapoznać się także z Regulaminem świadczeń dla studentów.

Na stronie Biura Spraw Studenckich znajdują się również informacje na temat zasad ubiegania się o miejsce w Domu Studenta. Kompletny wniosek o przyznanie miejsca w akademiku składa się z wniosku oraz oświadczenia o dochodach zapisanego jako plik w formacie pdf, skanów dokumentacji potwierdzającej dochód oraz mapki z odległością z miejsca stałego zamieszkania. Cudzoziemcy nie mają obowiązku składania oświadczenia o dochodzie. Wniosek o przyznanie miejsca wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać mailem na adres Koordynatora ds. Stypendialnych.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z niezbędną dokumentacją powinny być natomiast składane w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb. Dokumenty można złożyć osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (budynek dydaktyczno-administracyjny, kampus główny) w poniedziałki i środy w godz. 10.00-13.00 lub wysłać drogą pocztową na adres:

Koordynator ds. stypendium socjalnego
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Zasady ustalenia składu rodziny wnioskodawcy oraz wysokości dochodu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem każda z dorosłych osób w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej (służą do tego poniższe wzory oświadczeń A i B). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (wzór oświadczenia do pobrania z USOSweb w trakcie składania wniosku).