Stypendia i akademiki

Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogę. Koordynatorem ds. Stypendialnych na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce jest p. Katarzyna Śniecińska k.sniecinska@uw.edu.pl.

Więcej informacji na temat świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich regulaminu można znaleźć na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej UW. Warto zapoznać się także z Regulaminem świadczeń dla studentów.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego wraz z niezbędną dokumentacją powinny być składane w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb. Dokumenty można złożyć osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce (budynek dydaktyczno-administracyjny, kampus główny) w poniedziałki i środy w godz. 10.00-13.00 lub wysłać drogą pocztową na adres:

Koordynator ds. stypendium socjalnego
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Zasady ustalania składu rodziny wnioskodawcy oraz wysokości dochodu reguluje Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem każda z dorosłych osób w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej (służą do tego poniższe wzory oświadczeń A i B). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (wzór oświadczenia do pobrania z USOSweb w trakcie składania wniosku).

Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta w roku akademickim 2022/2023

Wszystkie informacje podane są na stronie Biura do spraw Pomocy Materialnej UW:

https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-wnioskowaniu-o-miejsce-w-domu-studenta/


Ostatnia aktualizacja 13/03/2023