Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna kierunku historia sztuki jest powoływana na podstawie Zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powstania rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W jej skład wchodzi: 6 nauczycieli akademickich (z czego maksymalnie 3 może jednocześnie wchodzić w skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce) wybieranych przez Radę Wydziału po rekomendacji Rady Instytutu oraz 2 przedstawicieli doktorantów i 3 przedstawicieli studentów. 

Skład Rady Dydaktycznej kierunku historia sztuki w kadencji 2021-2024
 • prof. dr hab. Andrzej Pieńkos – przewodniczący
 • dr Renata Sulewska – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Jakub Adamski
 • dr Justyna Balisz-Schmelz
 • dr hab. Marcin Lachowski
 • dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
 • mgr Julia Harasimowicz (przedstawicielka doktorantów)
 • mgr Łukasz Żuchowski (przedstawiciel doktorantów) – sekretarz Rady
 • Matylda Bargielska (przedstawicielka studentów)
 • Dominik Krzysztof  Kuboń (przedstawiciel studentów)
 • Adam Perzyński (przedstawiciel studentów)

Tematy, promotorzy i recenzenci prac dyplomowych zatwierdzeni przez Radę Dydaktyczną od maja do grudnia 2020 r.

Postępowanie promotor/ki/a przed planowanym egzaminem dyplomowym:
1.  Zgłaszanie danych pracy, najpóźniej na miesiąc przed planowanym egzaminem dyplomowym, za pomocą specjalnego, dostępnego dla promotorów formularza Google – do akceptacji przez Radę Dydaktyczną;

2.  Po uzyskaniu akceptacji danych pracy – przesłanie proponowanego składu komisji (promotor/ka, recenzent/ka, przewodnicząca/y) do Kierownika Jednostki Dydaktycznej, na adres: dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.pl
3.  Akceptacja danych pracy, zgłoszenie do Systemu Antyplagiatowego, akceptacja wyników jego raportu w APD. 

Prace dyplomowe zatwierdzone przez Radę Dydaktyczną w kadencji 2021-2024

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W TRYBIE ZDALNYM – wedle Zarządzenia nr 120 Rektora UW z 5 czerwca 2020

Przewodnik dla wykładowców: Jak zaplanować cykliczne zajęcia on-line na platformie Google Meet

Ważne dokumenty

Przydatne linki

Informacja o radach dydaktycznych na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia UW

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Jakość kształcenia na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW

Jakość kształcenia na Wydziale Historycznym UW