Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna kierunku historia sztuki (od 9.06.2022 również kierunku historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej) jest powoływana na podstawie Zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W jej skład wchodzi: 6 nauczycieli akademickich (z czego maksymalnie 3 może jednocześnie wchodzić w skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce) wybieranych przez Radę Wydziału oraz 2 przedstawicieli doktorantów i 3 przedstawicieli studentów. 

Skład Rady Dydaktycznej kierunków historia sztuki i historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej w kadencji 2021-2024
  • dr Renata Sulewska – przewodnicząca
  • dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, prof. ucz. – wiceprzewodnicząca
  • dr hab. Marcin Lachowski, prof. ucz.
  • dr Justyna Balisz-Schmelz
  • dr Karolina Mroziewicz
  • dr Mateusz Wilk
  • Marta Drozd (przedstawicielka studentów)
  • Aleksandra Kożuszek (przedstawicielka studentów)

Ostatnia aktualizacja 06/12/2023