Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna kierunku historia sztuki jest powoływana na podstawie Zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powstania rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W jej skład wchodzi: 6 nauczycieli akademickich (z czego maksymalnie 3 może jednocześnie wchodzić w skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce) wybieranych przez Radę Wydziału po rekomendacji Rady Instytutu oraz 2 przedstawicieli doktorantów i 3 przedstawicieli studentów. 

Skład Rady Dydaktycznej kierunku historia sztuki w kadencji 2021-2024
 • prof. dr hab. Andrzej Pieńkos – przewodniczący
 • dr Renata Sulewska – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
 • dr hab. Marcin Lachowski
 • dr hab. Jakub Adamski
 • dr Justyna Balisz-Schmelz
 • vacat
 • vacat
 • vacat
 • vacat
 • vacat

Promotorzy prac dyplomowych zobowiązani są do uzupełnienia informacji na temat promowanych prac licencjackich i magisterskich (najpóźniej 30 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym) w tabeli umieszczonej na Dysku Google

Uwaga! w związku z zakończeniem kadencji Rady Dydaktycznej nowe wpisy nie są możliwe; dostęp zostanie wznowiony w styczniu 2021 r. po ukonstytuowaniu się nowej Rady

W ciągu 7 dni od wprowadzenia informacji o pracy, Rada wyraża akceptację lub zwraca się do Promotora z prośbą o wyjaśnienia lub modyfikacje.

Instrukcja dla promotorów zawarta jest w poniższym dokumencie:

Tematy, promotorzy i recenzenci prac dyplomowych zatwierdzeni przez Radę Dydaktyczną od maja do grudnia 2020 r.

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W TRYBIE ZDALNYM – wedle Zarządzenia nr 120 Rektora UW z 5 czerwca 2020

Przewodnik dla wykładowców: Jak zaplanować cykliczne zajęcia on-line na platformie Google Meet

Ważne dokumenty

Przydatne linki

Informacja o radach dydaktycznych na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia UW

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Jakość kształcenia na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW

Jakość kształcenia na Wydziale Historycznym UW