Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna kierunku historia sztuki jest powoływana na podstawie Zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W jej skład wchodzi: 6 nauczycieli akademickich (z czego maksymalnie 3 może jednocześnie wchodzić w skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce) wybieranych przez Radę Wydziału po rekomendacji Rady Instytutu oraz 2 przedstawicieli doktorantów i 3 przedstawicieli studentów. 

Skład Rady Dydaktycznej kierunku historia sztuki w kadencji 2021-2024
  • dr Renata Sulewska – przewodnicząca
  • dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, prof. ucz. – wiceprzewodnicząca
  • dr hab. Jakub Adamski
  • dr hab. Marcin Lachowski
  • dr Justyna Balisz-Schmelz
  • dr Karolina Mroziewicz
  • mgr Julia Harasimowicz (przedstawicielka doktorantów)
  • mgr Łukasz Żuchowski (przedstawiciel doktorantów) – sekretarz Rady
  • Matylda Bargielska (przedstawicielka studentów)

Ostatnia aktualizacja 17/03/2022