Studenckie Koło Naukowe IHS

Studenckie Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki UW powstało w 2002 r. na zrębach dawnego Koła Nowożytnego. Dziś pole działań Koła obejmuje dzieje sztuki od jej początków aż po współczesność, varsaviana, zagadnienia konserwacji i ochrony dzieł sztuki, muzealnictwa, rynku sztuki.
Organizujemy wyjścia na wystawy, wykłady i spotkania z kuratorami, autorami książek, konserwatorami, badaczami, objazdy naukowo-integracyjne (często pod opieką merytoryczną naszych wykładowców), konferencje naukowe, kiermasze wydawnictw artystycznych.

Aktualne wydarzenia oraz więcej informacji o naszej działalności można znaleźć na Facebooku i Instagramie. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału w naszych inicjatywach!

Facebook
Instagram


Jeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco newsletter od Koła napisz na adres skn.ihs.uw@gmail.pl!


Ostatnia aktualizacja 12/03/2024