Erasmus+ i MOST

Erasmus+ to wieloletni program Unii Europejskiej wspierający mobilność w zakresie wyższej edukacji. Program umożliwia odbywanie za granicą studiów częściowych i praktyk studenckich, uznawanych w uczelni macierzystej.

Zasady obowiązujące w Instytucie Historii Sztuki
Studia częściowe

Rekrutacja

Kwalifikacja na zagraniczne studia częściowe odbywa się raz w roku na przełomie semestru zimowego i letniego. Cały proces kwalifikacyjny jest przeprowadzony online poprzez USOSWeb. Wyjazd na studia ma miejsce w następnym roku akademickim.

Kto może uczestniczyć w rekrutacji?

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne: studenci 2 roku studiów licencjackich i 1 roku studiów magisterskich
 • MISH: studenci 2 roku studiów licencjackich i 1 roku studiów magisterskich realizujący minimum programowe na kierunku historia sztuki
 • Wydziałowe studia doktoranckie: studenci pracujący pod kierunkiem promotora zatrudnionego w IHS
 • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych: studenci pracujący pod kierunkiem promotora zatrudnionego w IHS
  UWAGA: po pozytywnej kwalifikacji w IHS, uczestnicy Szkoły Doktorskiej studia częściowe realizują pod kierunkiem koordynatora ds. mobilności Szkoły Doktorskiej

Do wyjazdu nie są uprawnieni studenci studiów podyplomowych.

Ogólne zasady kwalifikacji określa Biuro Współpracy z Zagranicą UW i są one dostępne na stronie BWZ. Szczegółowe zasady kwalifikacji w IHS są ogłaszane przed rekrutacją w aktualnościach na stronie internetowej Instytutu.

Gdzie można wyjechać?

Lista uniwersytetów, z którymi Instytut Historii Sztuki UW posiada umowę o wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+:

Uwaga! Podanie na liście języka angielskiego nie zawsze oznacza, że dana uczelnia oferuje pełny zestaw kursów anglojęzycznych, pozwalających na zaliczenie programu studiów częściowych. Zalecana jest także znajomość macierzystego języka kraju wyboru.

 • Belgia, Katholieke Universiteit Leuven, 2 miejsca dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. angielski B2 (na poziomie IELTS 6.5 lub TOEFL iBT 79/80)
 • Czechy, Univerzita Karlova, 2 miejsca dla osób ze studiów licencjackich magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. angielski B2 (ograniczony wybór przedmiotów prowadzonych w języku angielskim)
 • Dania, Kobenhavns Universitet, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. angielski B2
 • Francja, Université Bordeaux Montaigne, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 10 miesięcy, j. francuski B1
 • Francja, Université Paul Valéry (Montpellier III), 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 10 miesięcy, j. francuski B1, angielski B2
 • Francja, École Pratique des Hautes Études (EPHE) w Paryżu, 2 miejsca dla osób ze studiów magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. francuski B2
 • Hiszpania, Universitat Autònoma de Barcelona, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich na 5 miesięcy, j. kataloński B1, hiszpański B1, angielski B1 (ograniczony wybór przedmiotów prowadzonych w języku angielskim)
 • Hiszpania, Universitat de València, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich na 10 miesięcy, j. hiszpański B2
 • Litwa, Vytauto Didžiojo Universitetas w Kownie, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. angielski B2, litewski B2
 • Litwa, Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. angielski B2, litewski B2
 • Niemcy, Humboldt-Universität zu Berlin, 2 miejsca dla osób ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. niemiecki B2, j. angielski B2
 • Niemcy, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. niemiecki B1, angielski B2
 • Niemcy, Ludwig-Maximilians-Universität München, 1 miejsce dla osób ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. niemiecki B2, angielski B2 (ograniczony wybór przedmiotów prowadzonych w języku angielskim)
 • Portugalia, Universidade de Lisboa, 1 miejsce dla osób ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. portugalski B2, angielski B2 (ograniczony wybór przedmiotów prowadzonych w języku angielskim)
 • Szwajcaria, Universität Bern, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 12 miesięcy, j. angielski B2 lub niemiecki B2 (zajęcia w j. angielskim prowadzone są głównie na drugim stopniu studiów)
  Uwaga: Szwajcaria nie uczestnicy w programie Erasmus+. Kwalifikacja na wyjazd odbywa się w ramach tej samej rekrutacji, co na inne uczelnie, jednak zasady (w szczególności dotyczące finansowania) są nieco inne. Więcej informacji na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/program-swiss-european-mobility-programme-semp
 • Włochy, Università degli Studi di Padova, 2 miejsca dla osób ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. włoski A2, angielski B1
 • Włochy, Università di Pisa, 2 miejsca dla osób ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. włoski B1, angielski B2
 • Włochy, Università degli studi di Napoli Federico II, 2 miejsca dla osób ze studiów magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. włoski B1

Przebieg i rozliczenie studiów częściowych

Sprawy organizacyjne związane z wyjazdem i pobytem, ponadto kwestie stypendium i innych świadczeń koordynuje Biuro Współpracy z Zagranicą.

Sprawy dydaktyczne.
Realizację programu studiów nadzoruje Koordynator ds. mobilności IHS.
Na podstawie programu zrealizowanego za granicą, za zaliczoną może być uznana część przedmiotów przewidzianych w Programie Studiów  IHS UW w danym roku akademickim.

Po pozytywnej kwalifikacji zostanie utworzone w USOS elektroniczne Learning Agreement (eLA), które służy do kształtowania programu studiów częściowych. Studenci tworzą program, wybierając zajęcia z oferty uniwersytetu, do której zostali zakwalifikowani. Koordynator ds. mobilności IHS nadzoruje zgodność wybranych za granicą przedmiotów z profilem kierunku historia sztuki, program ten akceptuje, a po ukończeniu studiów rozlicza.

Praktyki studenckie i absolwenckie

Praktyki za granicą umożliwiają zdobywanie doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Ze swej definicji praktyki nie są studiami, w czasie pobytu przewiduje się wykonywanie pracy w wymiarze minimum 35 godzin tygodniowo. Czas trwania praktyk zarówno studenckich, jak i absolwenckich wynosi 60-180 dni. Uczestnicy otrzymują w tym okresie stypendium.

Rekrutacja na praktyki odbywa się na bieżąco. Studenci po znalezieniu odpowiednej instytucji kontaktują się z koordynatorem ds. mobilności, który wraz z Biurem Współpracy z Zagranicą przeprowadzi proces kwalifikacji. Koordynator sprawdza także zgodność profilu wybranej instytucji z profilem kierunku nauczania i nadzoruje merytorycznie wykonywanie praktyk.

Na praktyki studenckie mogą się zgłaszać uczestnicy tych samych studiów, jak w przypadku studiów częściowych. W czasie trwania praktyk musi być zachowany status studenta UW.

Na praktyki absolwenckie mogą się zgłaszać słuchacze ostatniego roku studiów. W ich przypadku kwalifikacja musi się zakończyć przed obroną pracy dyplomowej, a praktyki należy odbyć w przeciągu 12 miesięcy po oficjalnym ukończeniu studiów.

Dalsze informacje na temat organizacji praktyk znajdują się na stronie BWZ (http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu/).

Wszelkie szczegółowe pytania dotyczące spraw nie omówionych powyżej lub na stronach BWZ należy kierować do koordynatora ds. mobilności IHS, na adres erasmus.ihs@uw.edu.pl.

MOST

MOST, wzorowany na programie Erasmus, wspiera mobilność studentów i doktorantów w obrębie kraju. Bierze w nim udział 29 polskich uniwersytetów, które umożliwiają studentom odbycie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą. Warunkiem koniecznym przyjęcia studentów na inną uczelnię w ramach MOSTu jest zaliczenie przez nich roku (w przypadku studiów licencjackich) lub semestru (w przypadku studiów magisterskich) poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia.

Koordynatorem ds. mobilności w Instytucie Historii Sztuki jest dr Zoltán Gyalókay. Koordynator ustala program dydaktyczny realizowany na uczelni zagranicznej lub krajowej i konieczne uzupełnienia po powrocie na UW, rozlicza osiągnięcia studentów, ustala przebieg praktyk Erasmus, akceptuje ich program oraz uznaje ich efekty, ustala programy dydaktyczne studentów uczestniczących w programie MOST oraz uznaje ich osiągnięcia.


Ostatnia aktualizacja 29/02/2024