Erasmus+ i MOST

Erasmus to jeden z najważniejszych programów Unii Europejskiej w zakresie edukacji. Został utworzony w celu integracji europejskiej wspólnoty szkolnictwa wyższego poprzez wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni oraz projekty współpracy z udziałem uczelni i innych instytucji czy organizacji związanych ze szkolnictwem wyższym.

Lista uniwersytetów, z którymi Instytut Historii Sztuki UW posiada umowę o wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+, obejmuje ośrodki w następujących państwach:

 • Belgia, Katholieke Universiteit Leuven, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. angielski B2 (na poziomie IELTS 6.5 lub TOEFL iBT 79/80),
 • Francja, Université Paul Valéry (Montpellier III), 2 miejsca dla osób ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 10 miesięcy, j. francuski B1,
 • Francja, École Pratique des Hautes Études (EPHE) w Paryżu, 2 miejsca dla osób ze studiów magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. francuski B2,
 • Hiszpania, Universitat Autònoma de Barcelona, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich na 5 miesięcy, j. kataloński B1, hiszpański B1, angielski B1 (ograniczony wybór przedmiotów prowadzonych w języku angielskim),
 • Hiszpania, Universitat de València, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich na 10 miesięcy, j. hiszpański B1,
 • Litwa, Vytauto Didžiojo Universitetas w Kownie, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. angielski B2, litewski B2,
 • Niemcy, Technische Universität Berlin, 2 miejsca dla osób ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. niemiecki B1,
 • Niemcy, Ludwig-Maximilians-Universität München, 3 miejsca dla osób ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. niemiecki B2, angielski B2 (ograniczony wybór przedmiotów prowadzonych w języku angielskim),
 • Słowenia, Univerza v Ljubljani, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 6 miesięcy, j. angielski B2, słoweński B2,
 • Szwajcaria, Uniwersität Bern, 1 miejsce dla osoby ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 12 miesięcy, j. angielski B2 lub niemiecki B2 (zajęcia w j. angielskim prowadzone są głównie na drugim stopniu studiów),
 • Włochy, Università di Pisa, 2 miejsca dla osób ze studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich na 5 miesięcy, j. włoski B1, angielski B2.

Więcej informacji o umowach międzyinstytucjonalnych w ramach programu Erasmus można znaleźć na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

MOST, wzorowany na programie Erasmus, wspiera mobilność studentów i doktorantów w obrębie kraju. Bierze w nim udział 29 polskich uniwersytetów, które umożliwiają studentom odbycie semestralnych lub rocznych studiów poza uczelnią macierzystą. Warunkiem koniecznym przyjęcia studentów na inną uczelnię w ramach MOSTu jest zaliczenie przez nich roku (w przypadku studiów licencjackich) lub semestru (w przypadku studiów magisterskich) poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Biura Spraw Studenckich. Koordynatorem ds. mobilności w Instytucie Historii Sztuki jest dr Zoltán Gyalókay. Koordynator ustala program dydaktyczny realizowany na uczelni zagranicznej lub krajowej i konieczne uzupełnienia po powrocie na UW, rozlicza osiągnięcia studentów, ustala przebieg praktyk Erasmus, akceptuje ich program oraz uznaje ich efekty, ustala programy dydaktyczne studentów uczestniczących w programie MOST oraz uznaje ich osiągnięcia.