Instytut

Wykłady z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim zainicjował w 1917 r. prof. Zygmunt Batowski ze Lwowa. Najpierw Katedra, a z czasem Instytut Historii Sztuki od początku istnienia mieści się na terenie zespołu zabytkowych zabudowań uniwersyteckich przy Krakowskim Przedmieściu, w tzw. gmachu porektorskim, wzniesionym w 1816 r. przez architekta Jakuba Kubickiego, a przebudowanym w 1861 r. przez Antoniego Sulimowskiego. Administracyjnie do 31 sierpnia 2020 roku Instytut wchodził w skład Wydziału Historycznego, a od 1 września tego roku jest częścią Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce, kontynuującego tradycje dawnego WH UW.

Zarządzenie Rektora UW nr 129 z 15 czerwca 2020 roku w sprawie podziału Wydziału Historycznego.


Ostatnia aktualizacja 23/11/2020