Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

Pracownicy

mgr Elżbieta Działo – kierownik Biblioteki

mgr Dariusz Żyto – pracownik Bibliotek


Udostępnianie zbiorów

CZYTELNIA JEST ZAMKNIĘTA DO ODWOŁANIA

Informacja bieżąca dotycząca pracy wypożyczalni w okresie 29.03-11.04.2021:

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki UW (Krakowskie Przedmieście 26/28 tzw. „szklany gmach”)
w dn. 29.03.-11.04.21 będzie zamknięta dla czytelników tzn.:
– daty zwrotu książek, wypadające w w/w okresie będą przesunięte na 12.04.21;
– za dni 29.03.-11.04.21 nie będą naliczane opłaty za egzemplarze przetrzymane;
– możliwość zamawiania/rezerwacji książek w katalogu Chamo line będzie zablokowana ;
– zostaje przywrócona możliwość zamawiania skanów artykułów z czasopism i fragmentów książek. Zamówienia prosimy przysyłać na adres:
infobiblio.ihs@uw.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA jest otwarta dla czytelników z zachowaniem zasad podwyższonego reżimu sanitarnego. Zapraszamy codziennie (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:

poniedziałek, środa, piątek 10.00 – 14.00 

wtorek i czwartek 14.00 – 18.00

Wypożyczalnia znajduje się na Kampusie Głównym, w budynku dydaktyczno-administracyjnym za Gmachem Pomuzealnym, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Zamówienia na książki i czasopisma przyjmowane są wyłącznie on line lub e-mailowo (infobiblio.ihs@uw.edu.pl). Książki zamówione do poniedziałku będzie można wypożyczyć we wtorek, a zamówione we wtorek i środę – w czwartek.

Dostęp do katalogu kartkowego jest zamknięty. Prośby o sprawdzenie sygnatury lub wyszukanie książki niedostępnej on line są przyjmowane i realizowane wyłącznie e-mailowo (infobiblio.ihs@uw.edu.pl).

Obowiązują podwyższone limity wypożyczeń:

do 20 wol. na 90 dni pracownicy i doktoranci UW,

do 10 wol. na 30 dni studenci UW.

O książki, które mają status „nie wypożycza się”, oraz o możliwość skorzystania z czasopism można pytać e-mailowo (infobiblio.ihs@uw.edu.pl), bibliotekarz każdorazowo rozważy decyzję o zmianie statusu książki lub czasopisma lub doradzi zamówienie skanów fragmentów książki czy artykułu w czasopiśmie.

Skany wybranych fragmentów książek czy czasopism będą wykonywane nieodpłatnie, limity zostaną ustalone, jeśli ta nowa forma korzystania ze zbiorów będzie cieszyła się dużą popularnością.

ZWROTY KSIĄŻEK:

Jeśli nie wyczerpano dotąd trzykrotnego limitu prolongat danej książki, samodzielnie można przesunąć termin zwrotu:

on line

e-mailowo: infobiblio.ihs@uw.edu.pl  (jeśli książka była wypożyczona w tradycyjny sposób na rewers papierowy).

Zwroty książek przyjmowane są w godzinach pracy wypożyczalni.

Zwrócone książki otrzymają w katalogu on line status „kwarantanna” i nie będą mogły być wypożyczane przez 5 dni, ale będzie można je rezerwować (wyłącznie e-mailowo: infobiblio.ihs@uw.edu.pl) i odebrać w późniejszym terminie.

Książki można także przysłać pocztą na własny koszt, na adres: Biblioteka IHS UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa lub na nowy adres sekretariatu IHS: ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. Przy zwrocie brany jest pod uwagę dzień dostarczenia przesyłki do biblioteki, a nie data wysyłki. Książki zwracane pocztą także podlegają kwarantannie.

Inne wizyty niż w wypożyczalni należy umawiać mailowo z kierownikiem biblioteki IHS (e.dzialo@uw.edu.pl; biblioteka.ihs@uw.edu.pl). Wcześniejsze umówienie wizyty jest obowiązkowe.

Czytelnicy szczególne zagrożeni zarażeniem mogą się kontaktować telefonicznie (tel. 22 55 20 556 – Wypożyczalnia, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) lub mailowo: infobiblio.ihs@uw.edu.pl bądź z kierownikiem biblioteki IHS: (e.dzialo@uw.edu.pl; biblioteka.ihs@uw.edu.pl), tel. 22 55 22 300 (ul. Prosta 69).


Historia i profil zbiorów

Profil zbiorów: sztuka polska, teoria i historia sztuki, architektura, malarstwo, muzealnictwo i konserwatorstwo, rzemiosło artystyczne, rzeźba, grafika, fotografia, komiksy (wybór).

Biblioteka powstała w 1945 roku jako Biblioteka Zakładu Historii Sztuki UW. Jej zasób wzbogaciły dary dr Selinga i Fundacji Wormlanda (zawierające pozycje głównie w języku niemieckim, angielskim i francuskim) oraz cenne księgozbiory po profesorach, pracownikach Instytutu Historii Sztuki UW: Michale Walickim, Witoldzie Krassowskim, Hannie Morawskiej, Tadeuszu Dobrzenieckim, Elżbiecie Grabskiej. Biblioteka gromadzi piśmiennictwo z dziedziny teorii i historii sztuki, muzealnictwa i konserwacji, architektury, malarstwa, grafiki, rzeźby i rzemiosła artystycznego, od niedawna także z zakresu komiksologii i nowych mediów. W dziale nauk pomocniczych reprezentowane są: historia, filozofia, estetyka, religioznawstwo, heraldyka i genealogia, ikonografia. Księgozbiór podręczny zawiera podstawowe pozycje dotyczące sztuki: encyklopedie, słowniki artystów i kierunków w sztuce, ikonograficzne, biblijne oraz językowe, herbarze i albumy. Zbiory Biblioteki liczą około 38 000 woluminów (w tym 4 000 egz. czasopism).  Znajdujące się w zbiorach biblioteki zbiory specjalne (gł. prace doktorskie, magisterskie, licencjackie) są udostępniane jedynie do wglądu za zgodą autora pracy i promotora.

Księgozbiór biblioteki w ponad 70% jest dostępny online na stronach elektronicznego katalogu BUW. Nie dysponujemy jeszcze w pełni zautomatyzowanym systemem informatyczno-bibliotecznym. System wypożyczeń jest tradycyjny (rewersy). Wypożyczać mogą tylko pracownicy naukowi, doktoranci i studenci Instytutu Historii Sztuki UW; wszystkim zainteresowanym naszym księgozbiorem proponujemy udostępnianie prezencyjne.

W wolnym dostępie znajduje się tylko księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, bibliografie) oraz czasopisma.

Komiks i komiksologia w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki UW

W Bibliotece Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego tworzona jest – jako jedna z pierwszych w Polsce – osobna i unikatona w skali akademickiej specjalistyczna kolekcja pod nazwą „Komiks artystyczny i komiksologia”. W jej skład wchodzą wybrane komiksowe albumy i zeszyty oraz publikacje naukowe składające się na szeroko rozumianą komiksologię (czyli naukową refleksję dotyczącą komiksu). Nie są gromadzone wszystkie (tj. jakiekolwiek) komiksy, lecz niemal wyłącznie te, które uchodzą za najwybitniejsze dokonania w ramach gatunku i stanowią interesujące artystycznie osiągnięcia. Nadrzędnym celem jest tu zwrócenie uwagi na fakt, że komiks jest odrębnym rodzajem sztuki oraz zainteresowanie nim historyków sztuki i studentów tej dyscypliny. Dlatego też – ze względów edukacyjnych – do kolekcji włączone zostały również wybrane dzieła klasyków komiksu (jak Andreas, Enki Bilal, Frank Miller, „Moebius”, Grzegorz Rosiński czy René Goscinny i in.), a także przykłady najpopularniejszych serii (np. o superbohaterach) oraz podgatunków, typu graphic novel (powieść graficzna) czy manga (komiks japoński).

Obecnie posiadamy prawie 300 wyselekcjonowanych woluminów – publikacji komiksowych oraz opracowań z zakresu komiksologii – i systematycznie powiększamy ten zbiór. Wśród naszych donatorów są tacy potentaci branżowi, jak Wydawnictwo EGMONTWydawnictwo TAURUS MEDIA, Wydawnictwo ZIN ZIN PRESS, organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, warszawskie księgarnie „Centrum Komiksu” i „Komikslandia”, a także osoby prywatne: Wojciech Jama (muzeumdobranocek.pl) oraz Krzysztof Skrzypczyk (komiksologia.pl), który równocześnie sprawuje opiekę merytoryczną nad całą kolekcją.

Biblioteka IHS UW serdecznie zaprasza do korzystania z tej unikatowej kolekcji, stanowiącej znakomity materiał empiryczny do badań nie tylko dla historyków sztuki czy komiksologów, ale dla każdego ponadprzeciętnie zainteresowanego komiksem i kulturą popularną. Zapraszamy też wszystkich piszących prace i artykuły o komiksie, a więc doktorantów, magistrantów, studentów, maturzystów oraz uczestników Sympozjów Komiksologicznych, przygotowujących swe referaty na daną edycję tego przedsięwzięcia.