Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

Pracownicy

mgr Elżbieta Działo – kierownik Biblioteki (biblioteka.ihs@uw.edu.pl)

mgr Dariusz Żyto – pracownik Biblioteki (infobiblio.ihs@uw.edu.pl)

Historia i profil zbiorów

Profil zbiorów: sztuka polska, teoria i historia sztuki, architektura, malarstwo, muzealnictwo i konserwatorstwo, rzemiosło artystyczne, rzeźba, grafika, fotografia, komiksy (wybór).
W dziale nauk pomocniczych: historia, filozofia, estetyka, religioznawstwo, heraldyka i genealogia, ikonografia.
Księgozbiór podręczny: encyklopedie, słowniki biograficzne, leksykony ikonograficzne i biblijne, herbarze, albumy oraz słowniki językowe.

Biblioteka powstała w 1945 roku jako Biblioteka Zakładu Historii Sztuki UW. Jej zasób wzbogaciły dary dr. Selinga i Fundacji Wormlanda oraz księgozbiory pracowników naukowych: Michała Walickiego, Witolda Krassowskiego, Hanny Morawskiej, Tadeusza Dobrzenieckiego, Elżbiety Grabskiej, Deborah Howard. Zbiory Biblioteki liczą 44 tys. woluminów (w tym 6 tys. egz. czasopism).

Księgozbiór biblioteki w ponad 80% jest dostępny w katalogu on-line (https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/).

O bibliotece IHS (z lokalizacji w gmachu Porektorskim) na stronie BUW-u:


Udział w realizacji projektu: „Retrokonwersja zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu nauk humanistycznych

Ostatnia aktualizacja 18/09/2023