Studia podyplomowe

Podyplomowe studium muzealnicze

Studia trwają 3 semestry. Program obejmuje nie mniej niż 180 godzin zajęć. Zjazdy trwają trzy dni (w piątki i soboty od 10 do 16; w niedziele od 9 do 13). Zajęcia mają formę wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów, odbywają się zwykle na kampusie głównym UW, w sali kinowej Zamku Królewskiego w Warszawie oraz w muzeach i galeriach Warszawy. Studia przewidziane są dla ok. 30-40 słuchaczy. Liczba jest ograniczona ze względu na warsztatowy charakter wielu zajęć. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie wyższych studiów na poziomie magisterskim, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Ostatnia aktualizacja 22/04/2024