Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,
do dnia 06.02.2022 trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Muzealnicze, zapisy odbywają się pod adres https://irk.uw.edu.pl/pl/home/PODYPL2021/.

Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2022.

Podyplomowe studium muzealnicze

Plan zajęć w I semestrze 2022/2023

Studia trwają 3 semestry. Program obejmuje nie mniej niż 180 godzin zajęć (w roku akademickim 2020/2021 będą to 192 godz., które zostaną zrealizowane podczas 12 comiesięcznych zjazdów). Zjazdy trwają trzy dni (w piątki i soboty od 10 do 16; w niedziele od 9 do 13). Zajęcia mają formę wykładów, konwersatoriów oraz warsztatów, odbywają się zwykle na kampusie głównym UW, w sali kinowej Zamku Królewskiego w Warszawie oraz w muzeach i galeriach Warszawy. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną wszystkie zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. Studia przewidziane są dla ok. 30-40 słuchaczy. Liczba jest ograniczona ze względu na warsztatowy charakter wielu zajęć. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie wyższych studiów na poziomie magisterskim, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Ostatnia aktualizacja 06/04/2022