Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku historia sztuki mają ten sam program co studia stacjonarne i zapewniają jednakowe uprawnienia studenckie. Zasadniczą różnicą jest częstotliwość spotkań oraz odpłatność studiów. Zajęcia niestacjonarne odbywają się zazwyczaj dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie, w cyklach trzydniowych (tzw. zjazdach). Zjazd rozpoczyna się w piątek późnym popołudniem i trwa do niedzieli. W jednym semestrze odbywa się siedem sesji. Dodatkowo na drugim roku studiów licencjackich studenci zaliczają pięciodniową praktykę terenową, która jest okazją do ugruntowania wiedzy praktycznej i zdobycia umiejętności praktycznych związanych z pracą historyka sztuki w bezpośrednim kontakcie z dziełami sztuki.

Studia niestacjonarne prowadzone są w trybie mieszanym, z przewagą nauczania zdalnego. Dwa zjazdy w semestrze odbywają się stacjonarnie w siedzibie Instytutu Historii Sztuki, pozostałe spotkania realizowane są online. Do kształcenia na odległość wykorzystywane są licencjonowane platformy takie jak ZOOM, Google Meet oraz Kampus. Efekty kształcenia oraz sposoby ich weryfikacji są te same co w przypadku studiów stacjonarnych.

Wykładowcy studiów niestacjonarnych niebędący pracownikami Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW


Ostatnia aktualizacja 02/10/2023