Rerum Artis

Szanowni Państwo, Drogie Koleżeństwo,

w 2006 roku grupa studentów IHS UW dała początek pięknej tradycji wydawniczej – czasopismu Rerum Artis. W historii tej, choć nieciągłej, naznaczonej w kilku momentach okresami zawieszenia, upatrujemy wielkiej wartości – zarówno pod względem wymiany myśli, pracy nad doskonaleniem warsztatu naukowego, lecz może przede wszystkim w wymiarze wspólnototwórczym. Z tej przyczyny, chcąc równocześnie pokłonić się z szacunkiem tradycji pisma i kontynuować jej trwanie, zdecydowaliśmy o wznowieniu Rerum Artis po trzyletniej przerwie. Chcemy, by RA ponownie zaistniało jako dobra, otwarta przestrzeń do prowadzenia dyskusji naukowej dla osób studiujących historię sztuki. Już wkrótce opublikowane zostaną pierwsze wstępne informacje, co do szczegółowej formy nowej edycji pisma oraz planowanego kolejnego numeru. W zamierzeniu będzie on mieć po części charakter wydawnictwa pokonferencyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Historii Sztuki, częściowo zaś odzwierciedlać rezultaty naboru prac przeprowadzonego w 2022 roku. Póki co, w oczekiwaniu na dalsze wieści, zapraszamy serdecznie do prześledzenia archiwum pisma.

Do usłyszenia wkrótce!

Redakcja „Rerum Artis” w organizacji

Bernard Samuel Wnuk

Juliusz Mazur-Machowski

Wojciech Artur Pietrucha


Ostatnia aktualizacja 31/05/2024