prof. dr hab. Agata Jakubowska

Historyczka sztuki nowoczesnej i współczesnej. Magisterium otrzymała w 1995 roku, zaś doktoryzowała się w roku 2000 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego (rozprawa doktorska opublikowana jako Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Kraków: Universitas, 2004). Habilitację uzyskała w 2009 na podstawie książki Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008). Do 2021 roku pracowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2009-2020 kierując Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej. W 2024 roku uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych.

W IHS UW realizuje projekt badawczy “Globalizowanie historii wystaw sztuki kobiet” (2021-2025, finansowany przez NCN). Prowadzi też z prof. Andreą Giuntą (Uniwersytet w Buenos Aires) seminarium badawcze “Narrating Art and Feminism. Eastern Europe and Latin America” (w ramach inicjatywy Getty Foundation Connecting Art Histories).

Członkini międzynarodowego zespołu TEAM (Teaching, E-learning, Agency, Mentoring) prowadzonego przez AWARE (Archives of Women Artists Research & Exhibitions)

Publikacje (wybór)
Książki
 • Sztuka i emancypacja kobiet w socjalistycznej Polsce. Przypadek Marii Pinińskiej-Bereś, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022
 • Horizontal Art History and Beyond. Revisioning Peripherial Critical Practices, red. z Magdaleną Radomską, Routledge, 2022
 • After Piotr Piotrowski. Art, Democracy and Friendship, ed. with Magdalena Radomska, Poznań: Wydawnictwo UAM, 2019
 • Zofia Kulik. Methodology, My Love, ed., Warsaw: Museum of Modern Art, 2019
 • All-Women Art Spaces in Europe in the long 1970s, ed. with Katy Deepwell, The Liverpool University Press, 2018
 • Natalia LL. „Consumer Art” and Beyond, ed., Warsaw: CCA Ujazdowski Castle, 2016
 • Alina Szapocznikow. Awkward objects, ed., Warsaw: Museum of Modern Art, 2011
 • Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań: Adama Mickiewicz University,  2008
 • Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Cracow: Universitas, 2004
Artykuły w czasopismach
 • W stronę rewizjonistycznej historii sztuki feministycznej w Polsce, „Rocznik Historii Sztuki”, 2022, XLVII, s. 145-161, DOI 10.24425/rhs.2022.142502
 • Feminism in the Time of Transformation. Piotr Piotrowski, Zofia Kulik and the Development of Feminist Art History in Poland, “Artium Quaestiones” 2022, 33, s. 261-278, DOI 10.14746/aq.2022.33.10
 • Politics of women-only exhibitions today, “European Journal of Women’s Studies”, published 14.07.2020, https://doi.org/10.1177/1350506820941249
 • Exhibiting Women’s Art in Post-War Europe, “Artl@s Bulletin” 8, no. 1 (2019): Article 16, https://docs.lib.purdue.edu/artlas/vol8/iss1/16/
 • Zofia Kulik. The Splendor of Myself, “View. Theories and Practices of Visual Culture”, www.pismowidok.org 23/2019,
 • Egzystencjalne i ekonomiczne wymiary „czynnościowania” Zofii Kulik i jej matki Heleny, „Miejsce”, 4, 2018, p. 12–25.
 • Katy Bentall wobec Pracowni, “Konteksty. Polska sztuka ludowa”, 4/2018, p. 251-256.
 • Meetings: Exhibitions of Women’s Art Curated by Izabella Gustowska, „Ikonotheka” 26, 2016, p. 291-311.
 • Hopper/Gustowska. Alternatywna historia sztuki kobiet, „Czas Kultury”, 1, 2016, p. 103-117.
 • Radically personal. The Art of Adriena Šimotova and Maria Pinińska-Bereś, “ACTA Historiae Artium”, 56, 2015, p. 271-278.
 • Szapocznikow i polityka, „Pamiętnik Sztuk Pięknych”, t. 9, Numer specjalny: Sztuka polska 1945-1970, ed. Jan Wiktor Sienkiewicz i Ewa Toniak, Toruń 2015, p. 193-196. 
 •  Ambiguous liberation. The Early Works of Maria Pinińska-Bereś, “Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History” Volume 83, Issue 2, 2014, p. 168-182.
 • Krużlowa i Głowa Chrystusa Aliny Szapocznikow, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, VI, 2013, p. 119-131.
Rozdziały w monografiach
 • Circulation of Feminist Ideas in Communist Poland, in: “Globalizing East European Art Histories: Past and Present”, ed. Beata Hock, Anu Allas, Routledge, 2018, p. 135-148.
 • No Groups but Friendship. All-Women Initiatives in Poland, in: “All-Women Art Spaces in Europe in the long 1970s”, ed. Agata Jakubowska, Katy Deepwell, The Liverpool University Press, 2018, p. 229-247.
 • Personalising the Global History of Pop Art. Alina Szapocznikow and Maria Pinińska-Bereś, in: “Art in Transfer in the Era of Pop. Curatorial Practices and Transnational Strategies”ed. Annika Öhrner, Södertörn Studies in Art History and Aesthetics, Södertörn 2017, p. 239-259.
 • Divided Body. Ewa Partum’s “Hommage à Solidarność” (Łódź 1982, West Berlin, 1983, in: OwnReality (23), 2016, ed. Mathilde Arnoux, Clément Layet, https://perspectivia.net/receive/pnet_mods_00000122
 • Artystki śląskie a polityka umiejscowienia, in: „Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880-2000”, ed. Teresa Maria Kulak, Katowice: Muzeum Ślaskie, 2016, p. 61-66.
 • Wystawa jako sequel. Ekspozycje twórczości Erny Rosenstein, in: „Zawód: kurator”, ed. Marta Kosińska, Karolina Sikorska, Anna Czaban, Poznań: Galeria Miejska Arsenał, 2014, p. 355-368.
 • M/Paternal meanings in the neo-avant-garde (Günter Brus, KwieKulik), in: “The Aesthetics of Matter. Modernism, the Avant-Garde and Material Exchange”, ed. Sarah Posman et al., Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2013, p. 335-346.
 • Magdalena Abakanowicz’s “Abakans” and the Feminist Revolution, in: “Regarding the Popular: High and Low Culture in the Avant-Garde and Modernism”, ed. Sascha Bru et al, Berlin- New York: Walter De Gruyter, 2011, p. 253-265 [Rudolf-Stundl-Preis an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald].
Rejestracje on-line
 • Rozmowa z Izabellą Gustowską, Bez/względne cechy podobieństwa, Galeria Miejska Arsenał, listopad 2020, link
 • Discussing women artists in European socialist states, TEAM AWARE WEBINAR # 4, 17.02.2021, link

Ostatnia aktualizacja 06/03/2024