dr hab. Gabriela Świtek, prof. ucz.

Habilitacja na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2013). Absolwentka University of Cambridge, Faculty of Architecture and History of Art (Doctor of Philosophy, 1999; Master of Philosophy, 1996), The Central European University w Pradze (1994) oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium, 1992). Od 2001 roku zatrudniona w IHS UW.  

Obszary badawcze: sztuka nowoczesna i współczesna (architektura i sztuka 1800–2000, historia sztuki polskiej po 1945 roku), historia i filozofia architektury, metodologia historii sztuki, historie wystaw sztuki i architektury.

W latach 2014–2018 kierownik projektu badawczego Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2019 roku organizatorka międzynarodowego sympozjum Exhibition Histories: New Perspectives.

 • od 2021 – członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce UW
 • od 2020 – członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk (kadencja: 2020–2023)
 • od 2020 – członek Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • od 2020 – członek Rady Instytutu Historii Sztuki UW
 • 2019 – juror konkursu na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polonia, Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji (także wcześniejsze edycje 2017, 2013)
 • 2018–2020 – pełnomocnik dyrektora ds. naukowych w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, kurator (1999–2020), kierownik działu dokumentacji w Zachęcie (2004–2020)
 • od 2018 – członek zespołów eksperckich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2017–2019 – wykładowca na studiach podyplomowych Historia sztuki i współczesna kultura wizualna, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
 • od 2016 – recenzent/członek komisji w siedmiu postępowaniach habilitacyjnych i w czterech przewodach doktorskich
 • 2015–2020 – wiceprezes Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA
 • od 2015 – członek rady programowej „Autoportretu. Pisma o dobrej przestrzeni”
 • 2014–2018 – redaktor naczelna „Ikonotheki”, rocznika naukowego IHS UW
 • 2014–2018 – koordynator obszarowy w zakresie nauk o sztuce (historia sztuki i muzykologia), Kolegium MISH UW
 • 2012–2020 – członek Rady Wydziału Historycznego UW
 • 2010–2020 – kierownik Zakładu Teorii Sztuki IHS UW
 • 2009–2020 – wiceprzewodnicząca Rady Naukowej IHS UW
 • od 2006 – członek editorial and review collective: „Field. A Free Journal of Architecture”
 • 2006 – kurator wystawy Transfer, Pawilon Polonia, 10. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji
 • 2005–2009 – wykładowca Podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stypendia i pobyty badawcze (wybór)
 • Visiting Research Fellow, The Institute for Advanced Studies in the Humanities, The University of Edinburgh (2010)
 • Fundacja z Brzezia Lanckorońskich, Londyn (2010)
 • Fulbright Senior Advanced Research Grant, Department of Art History, The Ohio State University, Columbus OH, USA (2006–2007)
 • The Society of Architectural Historians Senior Annual Meeting Fellowship, Savannah, USA (2006)
 • Organizatorka wykładów w IHS UW w ramach programu Fulbright Senior Specialist (2003)
 • From Art History to Visual Culture: Studying the Visual after the Cultural Turn, The Central European University, Budapeszt (2002)
 • The Civic Education Project Fellowship, Open Society Institute (New Haven/Budapeszt), Eastern Scholar Program, Local Faculty Fellowship Program, UW (2000–2002)
 • Cambridge Overseas Trust, Overseas Student Research Scheme Award, UK (1994–1998).
Udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, wykłady (wybór)
 • Universality of Polish Art – An Illusion?, 13th Congress of Polish Student Societies in the UK, University of Cambridge, dyskusja panelowa, invited speaker (2020)
 • Socialist Exhibition Histories, Confrontations: Sessions in East European Art History (Post-socialist Art Centre, University College London), Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, wykład, invited speaker (2020)
 • Kulturtransfer und auswärtige Kulturpolitik. Akteure und Faktoren polnisch-deutscher Beziehungen 1949–1990; Nymphenburger Schloss, Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Monachium, invited speaker (2018)
 • 8th International Conference Actual Problems of Theory and History of Art, Lomonosow Moscow State University, Saint Petersburg State University, State Tretyakov Gallery, Moskwa, invited speaker (2018)
 • Surplus of Memory, Centre for Urban Studies, Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów, wykład, invited speaker (2018)
 • Architecture and the Conquest of Space, IZONE Creative Space, Kijów, wykład, invited speaker (2018)
 • Verflechtung und Abgrenzung. Deutsch-polnische Perspectiven in der Kunstgeschichte seit 1945 / Powiązania i rozbieżności. Niemiecko-polskie perspektywy badawcze w historii sztuki po roku 1945, Deutsches Historisches Institut Warschau (2017)
 • Transit Point: Mitteleuropa, Trans-Medial: Art and Architecture, Yale School of Architecture, Yale University, New Haven, invited speaker (2016)
 • Radiations. European Art and its Debates during the Cold War, 1944–1955, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madryt, invited speaker (2015)
 • 19th International Congress of Aesthetics, Kraków (2013)
 • Gender Check – Narratives and Exhibition Practices, MUMOK, ERSTE Stiftung, Wiedeń (2010)
 • Architecture and Phenomenology 2, Seika Kyoto University, Kioto (2009)
 • Expertise: Media Specificity and Interdisciplinarity, The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, Tel Aviv University (2009)
 • Architecture and Phenomenology, Technion I.I.T. – Israel Institute of Technology, Faculty of Architecture and Town Planning, Haifa (2007)
 • 59th Annual Meeting of The Society of Architectural Historians, Savannah GA, USA (2006)
 • CEI Conference, Continental Breakfast Project, Wenecja (2005)
 • Philosophy of Architecture/Architecture of Philosophy, Congress Centre for Cultural Analysis, Theory and History, University of Leeds / Bradford (2004).
Publikacje
Monografie
 • Grunt i horyzont. Interpretacje nowoczesnej architektury i sztuki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
 • Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje (seria: Monografie FNP), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Aporie architektury, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2012.
 • Writing on Fragments: Philosophy, Architecture, and the Horizons of Modernity, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Tomy pod redakcją naukową

Inicjatorka i redaktorka naukowa recenzowanej serii Archiwum Zachęty poświęconej historii wystaw. W latach 2014–2019 ukazały się tomy:

 • Joanna Stacewicz-Podlipska, Przed i po „Wielkim Jutrze”. Zachęta i wystawy scenografii, seria: Archiwum Zachęty, red. naukowa G. Świtek, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019.
 • Weronika Kobylińska-Bunsch, Ogólnopolskie Wystawy Fotografiki w Zachęcie, 1952–1962, seria: Archiwum Zachęty, red. naukowa G. Świtek, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2018.
 • Iwona Luba, Awangarda w CBWA. Wystawy Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej w latach 1956–1969, seria: Archiwum Zachęty, red. naukowa G. Świtek, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2017.
 • Marek Czapelski, Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie. Pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury (1951) i Pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej (1953), seria: Archiwum Zachęty, red. naukowa G. Świtek, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2016.
 • Karolina Zychowicz, Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie. Wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku, seria: Archiwum Zachęty, red. naukowa G. Świtek, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2014.
Inne tomy pod redakcją
 • „Ikonotheka” 2018, t. 28, numer tematyczny (w języku angielskim): architektura nowoczesna i współczesna.
 • „Ikonotheka” 2016, t. 26, numer tematyczny (w języku angielskim): historia wystaw.
 • Awangarda w bloku / Avant-garde in the BlocWybrane aspekty twórczości oraz studio Henryka Stażewskiego (1894–1988) i Edwarda Krasińskiego (1925–2004), red. G. Świtek, Fundacja Galerii Foksal, JRP Ringier, Warszawa 2009.
 • Transfer. Jarosław Kozakiewicz, red. G. Świtek, Pawilon Polonia, 10. Międzynarodowa Wystawa Architektury, Wenecja, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2006.

Zachęta 1860–2000, red. G. Świtek, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2003.

Artykuły w czasopismach (wybór)
 • From Historic Inventory to Contemporary Display: The Collections of the Zachęta – National Gallery of Art in Warsaw, „Actual Problems of Theory and History of Art”, Vol. 10, eds. A.V. Zakharova, S.V. Mal’tseva, E. Iu. Staniukovich-Denisova, St. Petersburg 2020, s. 682–691.
 • The Borderlines of the Thaw: Graphic Art from the Federal Republic of Germany in Warsaw’s “Exhibition Factory” (1956–1957), „Biuletyn Historii Sztuki” 2020, nr 1, s. 127–158.
 • “Like Fidel at a Rally in Havana”. Warsaw’s Exhibition of Cuban Painting with a Global Political Crisis in the Background (1962) / „Jak Fidel na wiecu w Hawanie”. Warszawska wystawa malarstwa kubańskiego z globalnym kryzysem politycznym w tle (1962), „Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” 2019, nr 5.
 • Ekspozycje. Koszalińskie plenery 1963–1968 w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych, „Sztuka i Dokumentacja” 2018, nr 18, s. 75–92.
 • Heartfield im Zentralbüro für Kunstausstellungen (Centralne Biuro Wystaw Artystycznych) in Warschau (1964), in: Verflechtung und Abgrenzung. Polnisch-deutsche Perspektiven in der Kunstgeschichte seit 1945, hg. v. Regina Wenninger und Annika Wienert, kunsttexte.de/ostblick, Nr. 4, 2018.
 • Planowanie i higiena, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” (numer tematyczny: Planowanie) 2017, nr 1, s. 63–67.
 • Dasein in a Space Station: The Conquest of Space and the Potentiality of Architecture, „Montreal Architectural Review” 2016, Vol. 3, s. 69–84.
 • Atmosfery, charaktery i nastroje. Empiryczne i fenomenologiczne koncepcje przestrzeni architektonicznej, „Sztuka i Filozofia” 2015, nr 46, s. 53–64.
 • Built Around a Tree: Odysseus’s Thalamos and Le Corbusier’s Pavillon de L’Esprit Nouveau, „Ikonotheka” 2015, t. 25, s. 87–110.
 • Architecture as Politics, „Serbian Architectural Journal” 2014, Vol. 6, No. 1, s. 63–74.
 • Boullée, Wolter, Newton. Architektura i newtonianizm w dobie oświecenia, „Rocznik Historii Sztuki” 2014, T. XXXIX, s. 73–96.
 • Małpiarnia malarza. Darwinizm w twórczości Gabriela von Maxa, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2014, Rok VII (XLIX), s. 311–321.
 • Darwin, darwinizm i kultura wizualna XIX wieku, „Teksty Drugie” 2011, nr 3 (129), s. 64–82.
 • Architecture parlante: The Art of Speaking to the Eyes and the Philosophy of Language, „Ikonotheka” 2011, t. 23, s. 23–45.
 • Alina Ślesińska: Sculpture, Idea and Model, „The Journal of Architecture” 2010, Vol. 15, No. 1, s. 39–52.
 • Panofsky i współczesne perspektywy, „Kultura Współczesna” 2010, nr 1(63), s. 223–231.
 • Za Żelazną Bramą. Nadmiar pamięci, miejsce pamięci i zapominanie we współczesnym mieście, „Ikonotheka” 2007, t. 20, s. 119–147.
 • Project Mars: The Nature of Macroanthropos, „The Journal of Architecture” 2006, Vol. 11, No. 4, s. 485–496.
Artykuły w tomach pod redakcją (wybór)
 • Przezroczystość obrazu / dematerializacja architektury. Przypadek Picassa i Gropiusa, w: Obraz jako obiekt teoretyczny. Studia z teorii i historii badań nad sztuką, Tom 2. Materiały Seminarium Metodologicznego Historii Sztuki im. Edwarda Aleksandra Raczyńskiego,  Pałac w Rogalinie, 17–19 października 2019, red. Ł. Kiepuszewski, M. Haake, P. Juszkiewicz, Wydawnictwo UAM, Poznań 2020, s. 121–135.
 • Przechadzki po kilku wystawach Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy na początku lat. 60. XX wieku, w: Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu, red. E. Błotnicka-Mazur, A. Dzierżyc-Horniak, M. Horowus-Czajka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 1049–1064.
 • Atmosfery jako wzorce architektury, w: Znaczenia architektury / architektura znaczeń, red. M. Omilanowska, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019, s. 73–93 (przypisy: s. 162–166).
 • „Długie trwanie” sztuki radzieckiej w PRL, w: Kultura miejsca. Studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi, red. W. Baraniewski, P. Słodkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2019, s. 226–237.
 • Czy artysta potrzebuje kuratora? Przyczynek do historii kuratorstwa na przykładzie Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w latach 60. XX wieku, w: Artysta/kurator, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2019, s. 75–96.
 • Architektura i muzyka. Stimmung przestrzeni, w: Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane, red. R. Kasperowicz, A. Skrabek, Galeria Labirynt, Lublin 2018, s. 65–76.
 • Pole sił wizualnych w przestrzeni architektury. Uwagi o Dynamice formy architektonicznej Rudolfa Arnheima, w: Obrazy mocne – obrazy słabe. Studia z teorii i historii badań nad sztuką, red. Ł. Kiepuszewski, S. Czekalski, M. Bryl, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2018, s. 155–171.
 • „Bezczas” Moore’a i czas wystawy, w: Seminarium Dłużewskie 2015. Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku, seria wydawnicza: Seminarium Dłużewskie, red. J. Banasiak, W. Baraniewski, L. Nader, J. Dąbrowski, P. Słodkowski, W. Włodarczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2018, s. 42–65.
 • A Fragment in the City: The Behind the Iron Gate Housing Estate, w: Phenomenologies of the City: Studies in the History and Philosophy of Architecture, eds. H. Steiner, M. Sternberg, Routledge 2017 (I wydanie: Ashgate Studies in Architecture Series, 2015), s. 225–241.
 • The Dispute over the First Exhibition / Spór o pierwszą wystawę, w: Jacek Sempoliński. Obrazy patrzące / Gazing Pictures, red. A. Król, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2017, (wersja angielska i polska) s. 9–17.
 • Sztuka „peryferii” w centrum, w: Regiony wyobraźni. Peryferyjność w kulturze XIX i XX wieku, red. M. Lachowski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2017, s. 127–152.
 • Razem czy osobno? Architektura i historia sztuki, w: Sztuka przeciwko historii sztuki, red. M. Poprzęcka, seria: Studia z Metodologii Historii Sztuki, Warszawa 2017, s. 135–148.
 • “Others” in the Canon of Modernity, in: Poland – a Country of Folklore?, ed. J. Kordjak, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2016, s. 72–78; “Inni” w kanonie nowoczesności, w: Polska – kraj folkloru?, red. J. Kordjak, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2016, s. 171–181.
 • „ Gdzie stawiać formy?” Rzeźby Magdaleny Więcek wobec architektury, w: Magdalena Więcek. Działanie na oko, red. A.M. Leśniewska, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2016, s. 34–45.
 • Elements of Architecture According to Monika Sosnowska, w: Monika Sosnowska: Architectonisation / Arquitetonizacao, red. S. Cotter, Serralves Museu de Arte Contemporânea, Porto 2015, s. 22–33; Elementos do modernismo segundo Monika Sosnowska, (wersja portugalska: s.  34–42).
 • Horyzont miasta i ugruntowanie pamięci. Współczesne centrum Warszawy, w: Monady. Polsko-niemiecko-żydowskie po(st)graniczne narracje miejskie, red. A. Galant, E. Krasucki, P. Krupiński, P. Wolski, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt 2015, s. 235–254.
 • A Life Doubled / Żywot podwójny, w: Relations Disrelations / Związki rozwiązki. Joanna Malinowska, C.T. Jasper, red. M. Jachuła, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015, (wersja angielska i polska) s. 21–32.
 • Architecture as Politics, w: Aesthetics in Action, red. K. Wilkoszewska, Proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics Cracow 2013, International Yearbook of Aesthetics, Vol. 18, 2014, International Association for Aesthetics, s. 97–107.
 • Rhythms in Visual Arts: Modernist and Pythagorean Analogies in Krystian Burda’s The Road to Żelazowa Wola / Rytmy sztuk wizualnych. Modernistyczne i pitagorejskie analogie w Drodze do Żelazowej Woli Krystiana Burdy, w: Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni / Krystian Burda. The Road to Żelazowa Wola – a Space-Time Study, red. S. Beglarian, M. Janicki, S. Szymaniak, M. Wojtkiewicz, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Fundacja Polskiej Kultury Nowoczesnej, Warszawa 2014, s. 43–54 (wersja angielska: s. 167–174).
 • Modernizm i globalizacja architektury. Przypadki stylu „międzynarodowego” i „korporacyjnego”, w: Historia sztuki wobec globalizacji. Studia z metodologii historii sztuki, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2013, s. 119–129.
 • The Ground and The Horizon / Grunt i horyzont, w: Janicka & Wilczyk. Inne miasto / Other City, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2013, (wersja angielska i polska) s. 7–26.
 • A Simple Idea in Architecture: On the Principles of Projecting Prisons, w: Architecture and Justice: Judicial Meanings in the Public Realm, ed. J. Simon, N. Temple, R. Tobe, Ashgate Studies in Architecture Series, London 2012, s. 37–50.
 • Micromegas, or Playing with Architecture in Polish Contemporary Art, w: The Power of Fantasy: Modern and Contemporary Art from Poland, eds. D. Crowley, Z. Machnicka, A. Szczerski, Prestel, Munich–London–New York 2011, s. 48–67.
 • Non finito i fragment. Koncepcje nowoczesnej myśli o sztuce wobec współczesności, w: Zawsze fragment? Studia z historii kultury XX i XXI wieku, red. M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2011, s. 11–37.
 • Zanurzeni w codzienności. Problem podmiotu w studiach nad życiem codziennym, w: Podmiot/podmiotowość. Artysta – historyk – krytyk, red. M. Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2011, s. 179–198.
 • Estetyka codzienności w przestrzeni kuchni, w: Konteksty sztuki. Konteksty estetyki, t. 1, Tradycje i perspektywy estetyki, red. K. Wilkoszewska, A. Zeidler-Janiszewska, Narodowe Centrum Kultury, Officyna Wydawnictwo, Łódź 2011, s. 209–220.
 • Architektura i aporie dotyku, w: Spektakle zmysłów, red. A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 13–33.
 • Zwrot przestrzenny? Historia sztuki i współczesne praktyki artystyczne, w: Historia sztuki dzisiaj, Materiały LVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 19–21.11.2009, red. J. Jarzewicz, J. Pazder, T.J. Żuchowski, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2010, s. 135–148.
 • Triumf uczoności. Posłanie Aby Warburga według Jana Białostockiego, w: Białostocki, Materiały z Seminarium Metodologicznego SHS, Nieborów 2008, red. M. Wróblewska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2009, s. 99–111.
 • Commentary, w: Warszawa: Projects for the Post-Socialist City / Projekty dla miasta postsocjalistycznego, red. M. Dorrian, The University of Edinburgh, Edinburgh 2009, s. 62–63.
 • Nonkonformizm i anarchitektura, w: Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie, red. R.E. Bernacka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 198–213.
 • Od Simmlera do Althamera, w: Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Współczesnej? Miejsca, programy, zadania, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i Sekcję Polską AICA we współpracy z Ministerstwem Kultury w Muzeum Narodowym w Warszawie, 21–22 marca 2005, red. D. Folga-Januszewska przy współpracy D. Monkiewicz, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2005, s. 179–184.
 • Architektura + mowa, w: Krzysztof Wodiczko. Pomnikoterapia, red. A. Turowski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2005, s. 22–29.
 • Kadry z inkubatorów, w: Powinność i bunt. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944–2004, red. G. Kowalski, M. Sitkowska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2004, s. 348–355.
 • Logika przestrzeni – przestrzeń domu. Ludwig Wittgenstein i architektura, w: Pracownia i dom artysty XIX i XX wieku. Mitologia i rzeczywistość, Materiały z konferencji Instytutu Historii Sztuki UW oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie, 25–26 kwietnia 2002, red. A. Pieńkos, Neriton, Warszawa 2002, s. 161–176.

Ostatnia aktualizacja 06/12/2021