prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec

Absolwentka IHS UW (magisterium 1995, doktorat na Wydziale Historycznym UW 2000, habilitacja tamże 2009, tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP 2019), zatrudniona w Instytucie jako adiunkt (2000-2019), a następnie jako profesor (od 2019). Zajmuje się sztuką i historiografią artystyczną późnego średniowiecza i epoki nowożytnej. 

 • Od 2020 Prodziekan ds Finansów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW
 • Od 2021 członek jury Preis des Historischen Kollegs
 • Od 2020 wiceprzewodnicząca Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Od 2015 członek Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk (kadencje 2015-2019 i 2020-2023)
 • 2015-2022 członek Rady Naukowej Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (kadencje 2015-2018 i 2019-2022)
 • 2019-2020 przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce na Uniwersytecie Warszawskim
 • 2019-2020 członek Komisji Etyki i Dobrych Praktyk przy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2016-2020 Prodziekan ds. Finansów i Badań Naukowych Wydziału Historycznego UW
 • 2013-2020 członek (2018-2020 przewodnicząca) jury Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS, przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft
 • 2014-2016 członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 • 2012-2016 Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UW
Członek redakcji czasopism
Członek rad naukowych czasopism
Projekty badawcze
Stypendia i pobyty badawcze
 • 2021-2022 – Moguncja, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (część pobytu w ramach powtórnego Humboldt-Forschungsstipendium)
 • 2019 – Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel
 • 2017 – Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität, Bad Homburg
 • 2015 – KU Leuven, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (Erasmus+ Staff Mobility for Teaching)
 • 2010 –  Humboldt Universität zu Berlin i Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Monachium (Alexander von Humboldt Stipendium für erfahrene Wissenschaftler)
 • 2009 i 2010 – Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel
 • 2007 – Rzym (stypendium Fundacji Lanckorońskich)
 • 2007 – Geisteswissen­schaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der Universität Leipzig
 • 2005/2006 – Wissen­schaftskolleg zu Berlin (stypendium Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellows Program)
 • 2003 – Rzym (stypendium Fundacji Lanckorońskich)
 • 2001 – Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers (sesja letnia)
Wybrane publikacje
Książki
 • Sprawczość rycin. Rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie, Kraków: Universitas 2017 (400 stron, 152 ilustracje); spis treści
 • Epoka nowożytna wobec średniowiecza: Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008 ‹Monografie FNP: seria humanistyczna› (589 stron, 124+IX ilustracji); więcej informacji i spis treści na stronie wydawnictwa i na stronie FNP
 • Chrystus Umęczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa: DiG 2001 (352 strony, 93 ilustracje); spis treści (pdf)
Tomy pod redakcją naukową
Wybrane artykuły
Wybrane tłumaczenia z języka włoskiego
 • Umberto Eco, Metafora jako poznanie: kłopoty z Arystotelesem w średniowieczu; Od metafory do analogia entis; Szczekanie psa (z archeologii zoosemiotycznej); Przyczynki do Beatusa; Dante między modystami a kabalistami; Użycie i interpretacja tekstów średniowiecznych, Semioza naturalna i słowo w Narzeczonych w: tenże, Od drzewa do labiryntu, przekł. Grażyna Jurkowlaniec, Monika Surma-Gawłowska, Joanna Szymanowska, Andrzej Zawadzki, Warszawa: Aletheia 2009
 • Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekł. Grażyna Jurkowlaniec, przedm. Wojciech Tygielski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007 – spis treści (pdf)
 • Carlo Pietrangeli, Watykan. Arcydzieła malarstwa, Warszawa: Arkady 1998
Tłumaczenia z języka niemieckiego
 • Erwin Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna”, tłum., wstęp, posłowie i red. naukowa Grażyna Jurkowlaniec, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008
 • Erwin Panofsky, Krucyfiks w katedrze w Brunszwiku i „Volto Santo” w Lukce; O kolejności czterech mistrzów z Reims; O dekoracji rzeźbiarskiej portali bocznych kościoła św. Sebalda w Norymberdze (na marginesie rozprawy Josefa Müllera), W kwestii genezy twórczości strasburskiego „Mistrza Ecclesii”, Antyk w gotyku północnym (streszczenie referatu) w: tegoż, Średniowiecze, tłum. Grażyna Jurkowlaniec, Anna Kozak, Tadeusz Dobrzeniecki, Warszawa: wydawnictwo KR 2001
Bibliografia 1998–2021 w Polskiej Bibliografii Naukowej

Ostatnia aktualizacja 07/04/2023