Odnośniki i informacje

Przydatne linki

Informacja o radach dydaktycznych na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia UW

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego

Jakość kształcenia na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW

Jakość kształcenia na Wydziale Historycznym UW

Przewodnik dla wykładowców: Jak zaplanować cykliczne zajęcia on-line na platformie Google Meet


Ostatnia aktualizacja 07/01/2022