dr Jakub Gałęziowski

Ur. 1982. Doktor historii Uniwersytetu w Augsburgu i Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu co-tutelle napisał rozprawę doktorską o polskich dzieciach urodzonych „z powodu” II wojny światowej (Children Born of War, CBOW). Prowadzone przez niego badania były częścią międzynarodowego projektu Children Born of War – Past, Present and Future, realizowanego jako Marie Skłodowska-Curie-Actions Innovative Training Network (MSCA ITN). Od ukończenia studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2006 roku Jakub Gałęziowski zajmuje się historią mówioną i badaniami biograficznymi, szukając także związków pomiędzy oboma polami badawczymi. Interesuje się aspektami etycznymi i rolą emocji w badaniach naukowych. Brał udział w kilkunastu projektach oral history, w tym w kilku międzynarodowych, nagrywając przeszło 200 autobiograficznych wywiadów narracyjnych (ponad połowę w projektach dokumentacyjnych Ośrodka KARTA, z którym jest związany od 2006 roku). Jest autorem książek opartych na źródłach mówionych oraz artykułów w czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych. Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (PTHM) i zasiada w jego zarządzie (w latach 2009-2011 i od 2022 roku jako prezes, wcześniej w latach 2019-2022 był wiceprezesem). Od 2021 roku jest członkiem kolegium redakcyjnego Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej (WRHM).

Publikacje

Książki/wydawnictwa źródłowe:

Gałęziowski J., Komperda J., Żłobecka K., red. 2011. Profesor NIEzwyczajny: wspomnienia profesorów Politechniki Krakowskiej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.

Gałęziowski J., red. 2012. To wszystko człowiek widział. Wspomnienia wschowskich Kresowian, Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Wschowa.

Rozdziały w wydawnictwach zbiorowych:

Gałęziowski J. 2021. “Single mothers and their babies in Poland in 1945-1949. The social care system vs. female freedom and subjectivity”, w: Rooms for Manoeuvre. Another Look at Negotiating Processes in the Socialist Bloc, red. J. Kochanowski, C. Kraft, Wiedeń, Vienna University Press, s. 191-211.

Gałęziowski J., Haberkern L., Käuper E. 2021. “Oral History and Requirements: Translating Theory into Practice”, w: Children Born of War – Past, Present and Future, red. B. Stelzl-Marx, S. Lee, H. Glaesmer, London: Routledge, s. 37-60.

Gałęziowski J., Kowarsch L. 2010. „Polacy w Norwegii – fragmenty wspomnień”, w: Polacy w Norwegii (XIX-XXI wiek). Wybór materiałów, Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków, ss. 53-85.

Artykuły naukowe recenzowane:

Gałęziowski, J. 2022. “‘The Sense of Justice and the Need for Eugenics Require Instant and Effective Intervention’: Terminating Pregnancies Resulting from Wartime Rapes in Poland in 1945”, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung/Journal of East Central European Studies 72 (2): 235-259.

Gałęziowski, J. 2020. “When a Historian Meets Vulnerability – Methodological and Ethical Aspects of Research on Sensitive Topics and with People Affected by Difficult Experiences”, Rocznik Antropologii Historii 13: 169-189.

Gałęziowski, J. 2019. “Oral History and Biographical Method. Common Framework and Distinctions Resulting from Different Research Perspectives”, Przegląd Socjologii Jakościowej 15 (2): 76-103.

Gałęziowski, J. 2018. „Dom Matki i Dziecka w Słupsku w świetle badań Polskiego Instytutu Służby Społecznej. Próba zachowania anonimowości i podmiotowości kobiet i dzieci w powojennym chaosie”, Przegląd Historyczny 109 (4): 793-821.

Gałęziowski J., Urbanek J. 2017. „‘Etyczny zwrot’ w polskiej historii mówionej”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 7: 7-34.

Gałęziowski J. 2015. „‘Libańczycy’ i ich losy w perspektywie biograficznej”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 5: 35-56.

Gałęziowski J. 2015. „Świat, którego już nie ma. Wspomnienia Barbary Gołajewskiej-Chudzikiewicz”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 5: 143-198.

Artykuły nierecenzowane: sprawozdania, recenzje, eseje, wywiady:

Gałęziowski J. 2021. “‘I never thought I could be seen as an oral historian’ – Fritz Schütze about the autobiographical narrative interview and oral history in conversation with Jakub Gałęziowski”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 11: 238-260.

Czapigo D., Gałęziowski J. 2021. “‘I was tipped off that it would be good to interview one old shoemaker’ – Paul Thompson about his passion for interviewing, the power of voice and The Voice of the Past in conversation with Dominik Czapigo and Jakub Gałęziowski”, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 11: 262–275.

Gałęziowski J. 2017. „Sprawozdanie z warsztatów ‘Memory, remembrance and forgetting: Construction of Identity’, Warszawa 28-30 września 2016”, Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 7: 471-476.

Gałęziowski J. 2015. „Polacy na Wschodzie. Mało znana kolekcja wspomnień”, Przegląd Historyczny 106 (3): 585-593.

Projekty badawcze / granty

Wyłom w systemie. “Firmy polonijne” 1976-1994 / A Breach in the System: The 'Polonia Firms’ 1976-1994, Mozart, NCN/FWF, 2021-2023

„Wolne przestrzenie”. Marginesy swobody w realnym socjalizmie: między adaptacją a eksperymentami / Rooms for Manoeuvre in State Socialism: Between Adaptation and Experiment, Beethoven, NCN/ DFG, 2016-2021

Children Born of War – Past, Present and Future (CHIBOW), Horizon 2020, MSCA ITN, 2016-2018


Ostatnia aktualizacja 01/08/2022