dr Joanna Smalcerz

Joanna Smalcerz (MA Uniwersytet Warszawski, MA Freie Universität Berlin, PhD Universität Bern) jest adiunktem w Katedrze Teorii Sztuki. Jej badania i publikacje koncentrują się na dziewiętnastowiecznej polityce dziedzictwa kulturowego, włoskim rynku sztuki oraz kolekcjonerstwie i badają relacje między społeczeństwami i ich dziedzictwem artystycznym. Jej pierwsza monografia, Smuggling the Renaissance: The Illicit Export of Artworks Out of Italy, 1861-1909 (Brill 2020), poświęcona jest fenomenowi odpływu dzieł sztuki z Włoch po ich zjednoczeniu – zjawisku będącemu skutkiem międzynarodowego popytu na dzieła włoskiego renesansu i braku skutecznej legislacji chroniącej włoskie dziedzictwo artystyczne. Obecnie prowadzi badania nad wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego do strategii adaptacji Kościoła katolickiego w dziewiętnastym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem roli dziedzictwa artystycznego w komunikowaniu ideologicznych przemian. Uczestniczyła w Project for the Study of Collecting and Provenance w Getty Research Institute w Los Angeles, następnie wykładała na Uniwersytetach w Bernie i w Bazylei. Stypendystka Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art History in Rome i Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies we Florencji.


Ostatnia aktualizacja 10/10/2021