dr hab. Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz

Zajmuje się przede wszystkim ikonografią religijną i świecką dojrzałego i późnego średniowiecza oraz średniowiecznymi wyobrażeniami o krajach pozaeuropejskich.

Publikacje
  • Modlitwa i obraz. Średniowieczna ikonografia różańcowa (1995)
  • Książę Ciemności. O średniowiecznych wyobrażeniach szatana (1996)
  • Ilustrowane Mappae Mundi jako obraz świata (1997)