dr hab. Marek Czapelski

Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej. Zajmuje się badaniami nad architekturą nowoczesną, szczególnie XX wieku. Obecne zainteresowania to problematyka relacji między polityką budowlaną a propagandą architektury po 1956 r. w krajach komunistycznych, zagadnienie wprowadzania wielkowymiarowej prefabrykacji i jego wpływ na teoretyczne założenia projektowania architektonicznego. Prowadzi także badania nad architekturą czasów stalinizmu, analizą wprowadzanego wówczas modelu pracy architekta i kryteriów jego oceny. Bada również wystawiennictwo architektoniczne w czasach PRL. Do 2013 r. współredagował czasopismo „Ikonotheka”, wydawane przez Instytut Historii Sztuki UW. W latach 2008-2011 i od 2020 wicedyrektor IHS UW.

Publikacje
Książki
Artykuły
 • The Memory of Opulence and the Freedom of a Pauper: The Construction-material Discourse in the Polish Construction Industry in the Period of the Thaw, „Ikonotheka”, 28, 2018, s. 139-167.
 • Na uboczu. Miejscowe materiały budowlane w Polsce w latach 50. XX w. w: Regiony wyobraźni. Peryferyjność w kulturze XIX i XX wieku, red. M. Lachowski, Warszawa 2017, s. 215-230
 • The Polish “village and small town” from the period of World War I and the construction of officials’ houses in Eastern provinces of the Second Polish Republic – between a Solidaristic Vision and an exclusive colony, w: Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nations, Politics, Society, red. I. Barańska, M. Górzyński, Kalisz 2016 [2017], s. 172-189.
 • Odbudowa polskiego miasteczka we wschodnich województwach II Rzeczypospolitej – między solidarystyczną wizją a elitarną kolonią, w: Odbudowy i modernizacje miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego wieku w Europie. Naród, polityka, społeczeństwo, red. I. Barańska, M. Górzyński, Kalisz 2016, s. 170-186
 • Towards the Socialist Architecture: Architectural Exhibitions in Zachęta in the Years 1950-1955, “Ikonotheka”, 26, 2016, s. 31-62
 • Między projektem doskonałym a koniecznością ekonomiczną. Dyskusje polskich architektów o projektach typowych 1953-1956, „Rocznik Historii Sztuki”, 41, 2016, s. 197-206
 • A House from a Factory: Polish Architects and Prefabricated Residential Housing in the 1950s, “Ikonotheka”, 24, 2013 [wyd. 2014], s. 155-184
 • Projekty Świątyni Opatrzności a problem monumentalnej architektury kościelnej w II Rzeczypospolitej, w: Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939, red. Ulrich Schmid, Warszawa 2014, s. 324-342
 • Das Projekt der Kirche der Vorsehung Und die Frage monumentaler Kirchenarchitektur in der Zweiten Republik, w: Schwert, kreuz und Adler. Die Ästhetik des nationalistischen Diskurses in Polen (1926-1939), hrsg. Von Ulrich Schmid, Wiesbaden 2014, s. 371-388
 • Mistery –  propaganda nowoczesnej architektury w konkursach prasowych doby PRL, w: Pod dyktando ideologii. Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. Paweł Knap, Szczecin 2013, s. 335-345
 • „Mistery” i inni. O warszawskiej architekturze mieszkaniowej lat 60. i jej uwarunkowaniach, w: Mister Warszawy. Architektura mieszkaniowa lat 60. XX wieku, red. Łukasz Gorczyca, Marek Czapelski, Warszawa 2012, s. 13-34
 • Od Jagiełły do robotnika. Historia Polski na wystawach w Nowym Jorku (1939) i Wrocławiu (1948), w: Wystawa nowojorska 1939, red. naukowa Joanna M. Sosnowska, Warszawa 2012, s. 285-295
 • The crown completing the titanic work’. Design for the Sea Basilica in Gdynia, w: Modernism in Europe – Modernism in Gdynia. 20th Century Architecture until the 1960s and its Preservation, red. M.J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2015, s. 125-126
 • „Korona wieńcząca cyklopową pracę“. Projekt Bazyliki Morskiej w Gdyni, w: Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni. Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Gdynia 2011, s. 291–294
 • „Mister Warszawy”, dwie dekady socjalistycznej stolicy, w: Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w. Studia pod redakcją Zbigniewa Michalczyka, Andrzeja Pieńkosa i Michała Wardzyńskiego, Warszawa 2010, s. 367–376
 • Warszawskie realizacje Bohdana Pniewskiego po drugiej wojnie światowej – uwagi na temat wybranych założeń (Ministerstwo Komunikacji, Oś Saska), „Architekt Warszawski i Mazowiecki”, 2005, maj, s. 5-8
 • Architekt i „matołów kupa”. O Pniewskim, doktrynie i urzędnikach u progu lat pięćdziesiątych, w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s. 433–435
 • Architektura gmachu Sądu Grodzkiego na Lesznie, „Rocznik Warszawski“, 28, 1998, s. 297–322
Hasła i noty biograficzne
Recenzje