dr Mateusz Wilk

2003 – magister historii, IH UW
2006 – magister arabistyki, KAiI UW
2008 – doktor historii, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż

Najważniejsze publikacje
  • The Andalusi Identity in Ibn Hazm’s and al-Šaqundī’s Treatises [w:] „Imago Temporis. Medium Aevum” IV (2010), s. 141-173
  • Najstarsza arabska relacja o Cydzie [w:] A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki (red.), Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, Warszawa 2010, s. 666-681
  • Historia i eschatologia w Kitāb al-bida῾ Muḥammada ibn Waḍḍāḥa [w:] B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak (red.) Europejczycy-Afrykanie-Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, Warszawa 2011, s. 149-165
  • Le malikisme et les Omeyyades en al-Andalus: le droit et idéologie du pouvoir [w:] „Annales Islamologiques” 45 (2011), s. 101-122
Zainteresowania pozanaukowe

Muzyka (głównie rockowa, metalowa i alternatywna), literatura (w tym także szeroko pojęta fantastyka), różnego rodzaju gry (od planszowych wojennych po komputerowe).