Plany zajęć

Wykaz zajęć prowadzonych w formie terenowej w semestrze letnim 2020/2021:

  1. Praktyka terenowa – objazd dla studentów drugiego roku pierwszego stopnia
  2. Praktyka terenowa – objazd dla studentów trzeciego roku pierwszego stopnia (praktyka przeniesiona z 2019/2020)
semestr zimowy 2020/2021

(Ć) = ćwiczenia; (FK) = zajęcia fakultatywne z historii kultury; (K) = konwersatorium; (L) = lektorat; (PD) = proseminarium z zakresu sztuki dawnej; (PN) = proseminarium z zakresu sztuki nowoczesnej; (SD) = seminarium z zakresu sztuki dawnej; (SN) = seminarium z zakresu sztuki nowoczesnej; (Sp) = specjalizacja; (W) = wykład; (WE) = wykład z epok sztuki; (WO) = wykład ogólnouniwersytecki

UWAGA: obowiązkowe jest zaliczenie dwóch proseminariów lub seminariów, z jedno zakresu sztuki dawnej, drugie – z zakresu sztuki nowoczesnej; w przypadku seminariów jedno z nich jest wiodące.

I rok studiów licencjackich

(terminy zjazdów: 16–18.10.2020; 23–25.10.2020; 13–15.11.2020; 27–29.11.2020; 11–13.12.2020; 8–10.01.2021; 22–24.01.2021; sesja egzaminacyjna 29–31.01.2021 i 5–7.02.2021; sesja poprawkowa 5–7.03.2021)

Piątek

17.00–20.00 Historia sztuki starożytnej (W), dr hab. Monika Rekowska https://meet.google.com/eib-fqmq-rry

Sobota

08.30–10.00 Łacina (L) mgr Dorota Sutkowska https://meet.google.com/apj-qagx-kud

10.15–11.45 Wizerunek kommemoratywny w malarstwie niderlandzkim w XV i I poł. XVI wieku (K) mgr Aleksandra Janiszewska meet.google.com/nce-nvva-vjg

12.00–13.30 Wstęp do technik i terminologii architektury (W) dr Renata Sulewska https://meet.google.com/iwu-wqds-inh

14.00–15.30 Ikonografia średniowieczna (W) dr hab. Katarzyna Zalewska meet.google.com/mrz-fhmc-wtu 

15.30–17.00 Historia sztuki średniowiecznej powszechnej (W) dr hab. Katarzyna Zalewska meet.google.com/wmn-rvvp-yyc

17.00–18.30 Figuratio facierum. Forma i funkcja graficznych autoportretów XV i XVI wieku (WO) dr Joanna Sikorska meet.google.com/vds-ynjp-wfh

Niedziela

9.00–10.30 Wczesnorenesansowe dwory włoskie (K) mgr Olga Jarmuszczak http://meet.google.com/ftv-roqp-zcg 

10.45–12.15 Wstęp do technik i terminologii sztuk plastycznych (W) dr Grażyna Bastek meet.google.com/cup-bdiz-fnu 

12.30–14.00 Biografie katedry – materialny i teoretyczny żywot architektury gotyckiej w Polsce (K) mgr Jan Nowicki https://meet.google.com/vdv-zewr-inp

14.30–16.00 Przedmiot i metody historii sztuki (W) prof. Ryszard Kasperowicz I wykład; od II zjazdu https://meet.google.com/wkf-gxep-yru

16.00–17.30 Historia filozofii (W) dr Adam Andrzejewski https://meet.google.com/jzw-sqta-mwe 


II rok studiów licencjackich

(terminy zjazdów: 16–18.10.2020; 23–25.10.2020; 6–9.11.2020; 20–22.11.2020; 4–6.12.2020; 18–20.12.2020; 15–17.01.2021; sesja egzaminacyjna 29–31.01.2021 i 5–7.02.2021; sesja poprawkowa 5–7.03.2021)

Piątek

17.00–18.30 Historia sztuki nowożytnej polskiej (W) dr Renata Sulewska https://meet.google.com/zmp-evvm-ybu

18.30–20.00 Śmierć i upamiętnienie w nowożytnej Polsce (K) dr Renata Sulewska link zostanie wysłany mailem

Sobota

08.30–10.00 Łacina (L) mgr Dorota Sutkowska https://meet.google.com/apj-qagx-kud

10.00–11.30 Praktyka badawcza historyka sztuki średniowiecznej (PD) dr hab. Jakub Adamski http://meet.google.com/xjo-reyb-zxh

12.00–13.30 Warsztat badawczy historyka sztuki – technologie informacyjne (Ć) dr Weronika Kobylińska-Bunsch https://us02web.zoom.us/j/85186582813?pwd=NDdWK1ZoNUtTQzRJb2VEL3hGZkowQT09; Passcode: 777353

13.30–15.00 Eksperymentować i poszukiwać – nowoczesne sposoby obrazowania (PN) dr Weronika Kobylińska-Bunsch https://us02web.zoom.us/j/88381900314?pwd=dVBneHJHMVgyOTlpeHkya0p1N1NFZz09 Passcode: 037462

17.00–18.30 Włosko-francuskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej (FK) dr Paweł Migasiewicz meet.google.com/mea-bspo-fuo

Niedziela

08.30–10.00 Język angielski (L) – SJO

10.00–11.30 Rembrandt jako rysownik (K) mgr Piotr Borusowski meet.google.com/uag-oxir-zpv

12.00–13.30 Przemiany sztuki w XV wieku (FK) mgr Zofia Herman http://meet.google.com/ixq-ujyn-poj 

14.00–15.30 Dzieje myśli o sztuce (W) prof. Ryszard Kasperowicz nagranie https://drive.google.com/file/d/1O2FwFPYPKmmsF_7SC9ATflaeMGBT1AJ0/view?usp=sharin

15.30–17.00 Mimesis – dzieje koncepcji (WO) prof. Ryszard Kasperowicz https://meet.google.com/aze-nqmm-wwd


III rok studiów licencjackich

(terminy zjazdów: 16–18.10.2020; 23–25.10.2020; 6–9.11.2020; 20–22.11.2020; 4–6.12.2020; 18–20.12.2020; 15–17.01.2021; sesja egzaminacyjna 29–31.01.2021 i 5–7.02.2021; sesja poprawkowa 5–7.03.2021)

Piątek

17.00–18.30 Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (W) dr hab. Iwona Luba meet.google.com/uqs-rdsa-bzm

18.30–20.00 Historia sztuki nowoczesnej polskiej (W) dr hab. Iwona Luba meet.google.com/cwe-ruye-hum

Sobota

8.30–10.00 Seminarium licencjackie (SD) dr hab. Jakub Adamski meet.google.com/qms-hvpp-tak 

10.00–11.30 Seminarium licencjackie (SD)  dr Grażyna Bastek meet.google.com/oox-wbkr-jxt  

8.30–10.00 Seminarium licencjackie (SN) dr Kamila Dworniczak  meet.google.com/qxh-fzju-dth 

10.00–11.30 Seminarium licencjackie (SN) dr Anna Wiszniewska https://meet.google.com/hhg-abgd-qwj

12.00–13.30 Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (W) dr hab. Marek Czapelski https://meet.google.com/cdn-oqkm-pxm

13.30–15.00 Historia sztuki nowoczesnej polskiej (W) dr hab. Marek Czapelski https://meet.google.com/cdn-oqkm-pxm

15.30–17.00 Artyści hiszpańscy i latynoamerykańscy (K) dr Inés Ruiz Artola https://zoom.us/j/5480655571?pwd=clB4NHoyME1ZUjNCSE03clZlYkg3Zz09Passcode: 0nwzta

Niedziela

10.00–11.30 Język angielski (L) SJO

12.00–13.30 Nowoczesność i jej granice. Sztuka polska po 1939 roku (K) dr Piotr Słodkowski https://meet.google.com/cos-fztz-hur


I rok studiów magisterskich

(terminy zjazdów: 16–18.10.2020; 23–25.10.2020; 13–15.11.2020; 27–29.11.2020; 11–13.12.2020; 8–10.01.2021; 22–24.01.2021; sesja egzaminacyjna 29–31.01.2021 i 5–7.02.2021; sesja poprawkowa 5–7.03.2021)

Piątek

17.00–18.30 Sztuki wizualne w systemie prawa ochrony dziedzictwa kultury (WO – nauki społeczne) dr hab. Hanna Schreiber https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/enrol/instances.php?id=3405
(kod dostępu: sztudzieprakul) Topic: Sztuki wizualne w systemie prawa ochrony dziedzictwa kultury
Time: Oct 23, 2020 05:00 PM Warsaw Link do zajęć:
https://us02web.zoom.us/j/82318715774?pwd=bjZzRkoyckxOdXhJbWR1TnJWbnJuUT09 Passcode: 145180

18.30–20.00 Szkoły humanistyki XX wieku (W) dr hab. Mateusz Salwa meet.google.com/jxw-eiiz-pia

Sobota

8.30–10.00 Proseminarium wyższe (PD) prof. Grażyna Jurkowlaniec https://us02web.zoom.us/j/89274344810?pwd=NnZIL0cyT1pWZjl3djd4bm43NE5BQT09 Passcode: 047416

8.30–10.00 Proseminarium wyższe (PN) dr hab. Iwona Luba meet.google.com/bhr-xcsb-awo

10.00–11.30 Proseminarium wyższe (PD) prof. Grażyna Jurkowlaniec https://us02web.zoom.us/j/89274344810?pwd=NnZIL0cyT1pWZjl3djd4bm43NE5BQT09 Passcode: 047416

10.00–11.30 Proseminarium wyższe (PN) dr hab. Iwona Luba meet.google.com/tws-vsgg-gvj 

10.00–11.30 Proseminarium wyższe (PD) dr hab. Katarzyna Zalewska meet.google.com/qwi-qkpj-jrp

10.00–11.30 Proseminarium wyższe (PN) dr hab. Marek Czapelski https://meet.google.com/uxn-pvvm-xjw

12.00–13.30 Historia fotografii (WE) dr Marika Kuźmicz nagrania będą przesyłane mailem

13.45–15.15 Artyści z Rzeczypospolitej w nowożytnej Europie – studia przypadków (WE) dr Renata Sulewska https://meet.google.com/ktx-duqk-fqc

15.30–17.00 Badania nad dawną grafiką (Sp) dr Joanna Sikorska meet.google.com/pjx-ebiq-upy

Niedziela

11.00–12.30 Dzieje historii sztuki (W) dr hab. Barbara Arciszewska meet.google.com/kgm-mqka-fam

12.30–14.00 Dzieje historii sztuki (W) dr hab. Barbara Arciszewska meet.google.com/kgm-mqka-fam  


II rok studiów magisterskich

(terminy zjazdów: 16–18.10.2020; 23–25.10.2020; 13–15.11.2020; 27–29.11.2020; 11–13.12.2020; 8–10.01.2021; 22–24.01.2021; sesja egzaminacyjna 29–31.01.2021 i 5–7.02.2021; sesja poprawkowa 5–7.03.2021)

Piątek

17.00–18.30 Jak pisać? Warsztat pisania tekstów naukowych i krytyczno-artystycznych (cz. I) (S) dr Piotr Słodkowski https://meet.google.com/jht-npsz-xgt

18.30–20.00 Prawne uwarunkowania rynku sztuki (WO) – nauki społeczne dr Andrzej Jakubowski https://meet.google.com/vbk-pmvz-yij

Sobota

8.30–10.00 Proseminarium (SD) prof. Grażyna Jurkowlaniec https://us02web.zoom.us/j/89274344810?pwd=NnZIL0cyT1pWZjl3djd4bm43NE5BQT09 Passcode: 047416

8.30–10.00 Proseminarium (SN) dr hab. Iwona Luba
meet.google.com/bhr-xcsb-awo 

10.00–11.30 Proseminarium (SD) prof. Grażyna Jurkowlaniec https://us02web.zoom.us/j/89274344810?pwd=NnZIL0cyT1pWZjl3djd4bm43NE5BQT09 Passcode: 047416

10.00–11.30 Proseminarium (SN) dr hab. Iwona Luba meet.google.com/tws-vsgg-gvj 

10.00–11.30 Proseminarium (SD) dr hab. Katarzyna Zalewska meet.google.com/qwi-qkpj-jrp

10.00–11.30 Proseminarium (SN) dr hab. Marek Czapelski https://meet.google.com/uxn-pvvm-xjw

12.00–13.30 Centrum a peryferia. Dzieje sztuki nowożytnej w Europie Środkowej w XVI-XVIII w. przez pryzmat geografii artystycznej (WE) dr hab. Michał Wardzyński
https://zoom.us/j/97017849979?pwd=WmpOSXV0N2lBQmRscTJVYzQwbDJmQT09 Passcode: 2yvDd3 

13.30–15.00 Zjawiska artystyczne w sztuce hiszpańskiej XX i XXI wieku (WE) dr Inés Ruiz Artola https://zoom.us/j/5480655571?pwd=clB4NHoyME1ZUjNCSE03clZlYkg3Zz09 Passcode: 0nwzta