Opłaty

Podyplomowe Studium Muzealnicze jest płatne. W większości wypadków czesne jest refundowane słuchaczom przez delegujące ich instytucje muzealne, jednak starania o refundacje pozostają w gestii uczestników studiów. Wysokość opłat za Studium wynosi 4000 zł za całość studiów, opłata uiszczana jest w czterech ratach po 1000 zł.

Numer konta Bank Millenium IO Warszawa SA 50116022020000000060849556; w tytule: czesne PSM.

Opłata za dyplom wynosi 30 zł. Dyplom wydawany jest w ciągu 30 dni od przekazania do sekretariatu karty oceny pracy.