Program studiów

Program Studium został opracowany przez wybitnego muzeologa prof. Andrzeja Rottermunda i jest stale aktualizowany zgodnie z potrzebami współczesnego muzealnictwa. Założenia programowe, jak i ich wykonanie są bardzo wysoko oceniane przez środowisko muzealników.

Ramowy program studiów obejmuje następujące przedmioty i zagadnienia:

 • Historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa,
 • Problematyka prawna w muzealnictwie (w tym: prawne podstawy funkcjonowania muzeów; zasady prawne obrotu muzealiami i komercjalizacji muzeów; fotografowanie w muzeach; prawo autorskie w muzeum; wypożyczenia muzealiów; obowiązki pracownicze pracowników muzeów, normy etyki zawodowej; restytucja dzieł sztuki),
 • Zarządzanie instytucją kultury (w tym: zarządzanie projektami i kapitałem ludzkim; kompetencje społeczne w pracy zespołowej, techniki komunikacyjne, dysfunkcje pracy zespołowej),
 • Promocja, marketing, komunikacja i programy publiczne oraz pozyskiwanie funduszy (w tym: budowanie marki muzeum, organizacja promocji i wydarzeń muzealnych; koncepcja i narzędzia marketingu w nowoczesnych muzeach; rozwój kompetencji społecznych a obsługa publiczności muzealnej; źródła finansowania projektów muzealnych; jak skutecznie aplikować o finansowanie projektów),
 • Rozwój publiczności (w tym: angażowanie publiczności; moderowanie miejsca dla odbiorcy w muzeum; badania publiczności; różne potrzeby zwiedzających; udostępnienie muzeów osobom z niepełnosprawnościami),
 • Edukacja w muzeum (w tym: muzeum jako partner edukacyjny dla szkół; scenariusze programów edukacyjnych; edukacja przyrodnicza, kulinarna, historyczna, internetowa; działania teatralne w praktyce muzealnej; język komunikatu i obrazu w edukacji muzealnej),
 • Konserwacja, prewencja, badania dzieł sztuki,
 • Gromadzenia muzealiów, inwentaryzacja, digitalizacja, organizacja archiwów,
 • Organizacja wystaw i galerii stałych (w tym: warsztaty kuratorskie, scenariusze wystaw, zagadnienia ekspozycyjne).
 • Opracowywanie i udostępnianie wiedzy; naukowe i popularnonaukowe publikacje muzealne,
 • Nowa muzeologia (w tym: zwrot ku rzeczom i zwrot cyfrowy; zwrot przestrzenny; jak angażować zmysły w muzeach; zwrot sensoryczny – muzeum jako doznanie; muzea wobec wyzwań współczesności, muzeum krytyczne, studia postkolonialne i dekolonizacja, ekokrytyka i antropocen).

Wykładowcami studium są wybitni specjaliści z wielu dziedzin: historii sztuki, muzeologii, konserwacji, badań technologicznych dzieł sztuki, ale też prawa, zarządzania, edukacji i popularyzacji sztuki. Wśród wykładowców są m.in.: prof. Andrzej Bursche (UW), prof. Wojciech Kowalski (MSZ, UŚ), Katarzyna Liwak (Muzeum Warszawy), prof. Tomasz Łojewski (UJ), prof. Andrzej Pieńkos (UW), dr Piotr Rypson, dr Monika Stobiecka (Artes Liberales UW), prof. Iwona Szmelter (ASP w Warszawie), dr Katarzyna Zalasińska (UW) prof. Antoni Ziemba (UW) i inni.