Egzamin dyplomowy

Postępowanie promotorki/a przed planowanym egzaminem dyplomowym:
1.  Zgłaszanie danych pracy, najpóźniej na miesiąc przed planowanym egzaminem dyplomowym, za pomocą specjalnego, dostępnego dla promotorów formularza Google – do akceptacji przez Radę Dydaktyczną.
2.  Po uzyskaniu akceptacji danych pracy – przesłanie proponowanego składu komisji (promotor/ka, recenzent/ka, przewodnicząca/y) do Kierownika Jednostki Dydaktycznej, na adres: dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.pl.
3.  Akceptacja danych pracy, zgłoszenie do Systemu Antyplagiatowego, akceptacja wyników jego raportu w APD. 

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH W TRYBIE ZDALNYM – wedle Zarządzenia nr 120 Rektora UW z 5 czerwca 2020

Prace dyplomowe zatwierdzone przez Radę Dydaktyczną w kadencji 2021-2024 – historia sztuki

Prace dyplomowe zatwierdzone przez Radę Dydaktyczną w kadencji 2021-2024 – historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej

Tematy, promotorzy i recenzenci prac dyplomowych zatwierdzeni przez Radę Dydaktyczną od maja do grudnia 2020 r.


Ostatnia aktualizacja 01/07/2024