Kategorie
Komunikat Studia stacjonarne

BON UW poszukuje studentów – kandydatów na tutorów dla osób ze spektrum autyzmu

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW w ramach projektu współfinansowanego w ramach grantu NCBR „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” organizuje innowacyjny program skierowany do studentów ze spektrum autyzmu – program tutoringu studenckiego.

Program polega na wspieraniu studenta ze spektrum autyzmu w funkcjonowaniu na uczelni przez studenta starszego roku, tego samego lub pokrewnego kierunku.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w programie w charakterze tutora, czyli osoby udzielającej wsparcia koledze lub koleżance z niższego roku, formularz zgłoszeniowy wraz z dokładnymi informacjami znajdą Państwo na stronie projektu: