Kategorie
Komunikat

Dyżur dr Magdaleny Herman

Szanowni Państwo, w związku z zajęciami terenowymi w dniu 26.01 odwołuję mój czwartkowy dyżur. Zapraszam do kontaktu mailowego celem znalezienia innego terminu ewentualnych konsultacji. Dodatkowy dyżur odbędzie się 2 lutego w godzinach 10:00–12:00. Przed przybyciem na dyżur proszę o wiadomość, abym mogła umówić Państwa na…

Kategorie
Komunikat

wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kurii innych nauczycieli akademickich

Wydziałowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w dniach 31.01-01.02.2023 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce w kurii innych nauczycieli akademickich – 1 mandat do obsadzenia.Zebranie wyborcze odbędzie się w formie zdalnej.Pełny komunikat poniżej:

Kategorie
Komunikat Studia stacjonarne

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej

Szanowni Państwo, w zakładce Plany zajęć studiów stacjonarnych znajduje się aktualny harmonogram egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej 2022/2023. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.

Kategorie
Komunikat Studia niestacjonarne Studia stacjonarne

Minigranty studenckie

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, informujemy, że mogą się Państwo ubiegać o tzw. minigranty, których celem będzie przygotowanie do badań naukowych w przypadku studentów I stopnia (udział w szkołach letnich, warsztatach, kursach) lub przeprowadzenie badań naukowych w przypadku studentów II stopnia (kwerendy, konferencje, badania archiwalne). Państwa…

Kategorie
Komunikat Studia niestacjonarne Studia stacjonarne

Godziny dziekańskie 22.12

Szanowni Państwo, informujemy, że na prośbę Zarządu Samorządu Studentów i po konsultacji z Panią Dziekan Małgorzatą Karpińską, Prodziekan ds. Studenckich Krzysztof Skwierczyński ogłosił, że w czwartek 22 grudnia będą obowiązywały godziny dziekańskie.

Kategorie
Komunikat Studia niestacjonarne Studia stacjonarne

Szkolenia BHP

W roku akademickim 2022/2023 szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia zostanie przeprowadzone na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus” w następujących terminach: w semestrze zimowym: od 7 grudnia 2022 r. do 5 marca 2023 r.; w semestrze letnim: od 20 marca 2023 r. do 10 września…

Kategorie
Komunikat Studia niestacjonarne Studia stacjonarne

Wewnętrzny Panel Badawczy UW

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Wewnętrznym Panelu Badawczym UW, umożliwiającym Studentom branie udziału w badaniach naukowych badaczy z UW, za co mogą Państwo otrzymać 1 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz szansę na dodatkowe gratyfikacje pieniężne. Panel jest już szczegółowo…

Kategorie
Komunikat Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Stypendia

Konkurs IDUB na dofinansowanie mobilności studentów

Szanowni Państwo, informujemy, że do 15.11 trwa nabór wniosków na dofinansowanie mobilności studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z zasadami znajdują się na stronie: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-3/mobilnosc-1/

Kategorie
Komunikat Studia stacjonarne

2.11. Godziny dziekańskie

Na prośbę Zarządu Samorządu Studentów WNKS UW, po konsultacjach z Dziekan Wydziału, ogłaszam godziny dziekańskie na WNKS UW w dniu 2listopada 2022. KJD WNKS UW dr. hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz.

Kategorie
Komunikat Studia niestacjonarne Studia stacjonarne

POWI 5.11 i 30.11

Wszystkich nowo przyjętych studentów IHS informujemy o konieczności odbycia szkolenia z Podstaw ochrony własności intelektualnej. Szkolenie zostanie przeprowadzone zdalnie w dwóch terminach: w sobotę 5.11 o godz. 11.00 oraz w środę 30.11 o godz. 17.00. Linki do zajęć otrzymają Państwo drogą mejlową. Ze szkolenia zwolnione…