Kategorie
Komunikat

Dodatkowe terminy egzaminacyjne – studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,

dodatkowe terminy egzaminacyjne dla studentów niestacjonarnych odbędą się w dniach 19–20.04.2024 i 26–28.04.2024. Mogą wziąć w nich udział wyłącznie osoby, które otrzymały już zgodę Dziekana na przyznanie dodatkowego terminu egzaminacyjnego.

Osoby, które otrzymały zgodę Dziekana, a nie otrzymały wiadomości o dokładnym terminie, proszone są o kontakt z odpowiednim wykładowcą lub dr Magdaleną Herman.