Kategorie
Doktoranci Erasmus Studia niestacjonarne Studia stacjonarne

ERASMUS + 2021. Rekrutacja poprzez USOSWeb

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią, rekrutacja na wyjazdy na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+  zostanie przeprowadzona w całości poprzez USOSWeb.

Przypominam, że w rekrutacji mogą uczestniczyć studenci 2. i 3. roku I stopnia i 1. roku II stopnia studiów (w obu trybach, stacjonarnym i niestacjonarnym) oraz doktoranci.

W celu złożenia wniosku o wyjazd należy zalogować się do USOSWeb, następnie:

– wybrać kategorię „Wymiana studencka”, potem „Oferty wyjazdów” oraz „Instytut Historii Sztuki”. Instrukcję dalszego postępowania załączam także w formacie pliku PDF: Erasmus Rekrutacja USOS _Interfejs studenta,

– wskazać na liście preferencji do trzech uniwersytetów, w kolejności priorytetów. Lista uniwersytetów, objętych rekrutacją znajduje się na stronie: http://www.ihs.uw.edu.pl/studenci/erasmus ,

– wybrać język i zadeklarować poziom znajomości,

– wypełnić pola „Życiorys” i „List motywacyjny” w j. polskim oraz w j. obcym, który będzie wiodącym podczas pobytu (angielski, francuski, niemiecki itp.). W liście motywacyjnym proszę także wskazać, czy kandydat wnioskuje o wyjazd w semestrze zimowym lub letnim, ew. na cały rok, jeśli na to dany uniwersytet pozwala (zob. https://ihs.uw.edu.pl/studia/erasmus-most ).

– wybrać pracownika naukowo-dydaktycznego do wystawienia opinii. Opiniodawcą powinien być nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia w Instytucie Historii Sztuki UW.
Po wskazaniu opiniodawcy należy go poinformować o jego wyborze, najlepiej wysyłając osobnego maila!

Proszę o uważne przeczytanie instrukcji i wypełnienie wszystkich pól w formularzu. Złożony wniosek można modyfikować do zamknięcia rekrutacji. Po zamknięciu nastąpi ocenianie wniosków przez Komisję kwalifikacyjną. O wynikach zostaną poinformowani kandydaci biorący udział w kwalifikacji.

Informacje ogólne na temat komisji kwalifikacyjnej:

W skład komisji wchodzą: Dyrektor IHS UW ds. Studenckich, Koordynator programu Erasmus+ w IHS UW oraz przedstawiciel Studentów IHS UW.

Podstawowe kryteria oceny: związek planowanego pobytu z zainteresowaniami naukowymi i ewentualnie tematem pracy dyplomowej oraz opinia prowadzącego seminarium albo innego pracownika naukowego UW.

Punktacja:

średnia ocen 30 pkt
opinia 30 pkt
list motywacyjny 30 pkt
CV 10 pkt

ŁĄCZNIE: 100 pkt

Średnia ocen z roku akademickiego 2019/2020 zostanie pobrana z USOS, jedynie studenci I roku studiów II stopnia oraz doktoranci są proszeni o wysłanie skanu dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego wynik studiów (licencjackich lub magisterskich), na adres: erasmus.ihs@uw.edu.pl.

Osoba niezakwalifikowana ma prawo odwołania się od decyzji komisji kwalifikacyjnej do Dziekana ds. studenckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

Szersze informacje nt. kwalifikacji znajdują się na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu .

UWAGA: Rekrutacja będzie otwarta online od 3 marca (godz. 12.00) do 17 marca (godz. 12.00).

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej : erasmus.ihs@uw.edu.pl .

Łączę pozdrowienia,

Zoltán Gyalókay
koordynator ds. mobilności


Ostatnia aktualizacja 11/03/2021