Kategorie
Studia niestacjonarne

Informacja o rejestracji na lektoraty – studia niestacjonarne

Kontynuacja nauki w semestrze letnim

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym, na semestr letni powinni zarejestrować się samodzielnie. Jeśli student nie dysponuje już żetonami, powinien uiścić opłatę za kolejny semestr lektoratu. Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie 27.01.–30.01.2023  oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:
02.02.–20.02.2023
24.02.28.02.2023 II tura (korekty)

Rejestracja zawsze rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

Rozpoczęcie nauki w semestrze letnim

 1.     Wszyscy nowi studenci muszą się zarejestrować samodzielnie na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

 2.     Studenci proszeni się o dokładne zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 9.01-27.02.2023 pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

3.     Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.

4.     Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.

5.     Studentom, którzy nie będą zapisani na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.

6.     Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Studenci studiów zaocznych mogą w pełni korzystać z pełnej oferty lektoratów, mają do dyspozycji, tak jak każdy student UW, 240 żetonów lektoratowych.

7.     W przypadku e-lektoratów student może uczestniczyć w kursie na każdym poziomie tylko raz!

8.     W przypadku problemów z rejestracją studenci mogą skorzystać z pomocy Sekretariatu ds. studenckich Szkoły Języków Obcych UW (student.szjo@uw.edu.pl) lub Biura Innowacji Dydaktycznych UW (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).


Ostatnia aktualizacja 24/01/2023