Kategorie
Komunikat

Szum dezinformacyjny

Oświadczenie w sprawie malowideł Jana Dobkowskiego w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UW w budynku Porektorskim

W eseju prof. Marii Poprzęckiej „Wszechwiedzące” na uniwersyteckich schodach, opublikowanym w książce Jan Dobkowski. Monografia pod redakcją dr Mariki Kuźmicz (Warszawa: Fundacja Arton, 2020) oraz w internetowym wydaniu Magazynu „Szum”, pojawiła się błędna informacja, kilkakrotnie powtórzona w podpisach pod fotografiami autorstwa prof. Marty Leśniakowskiej, a także w filmie promującym książkę, o zniszczeniu malowideł Jana Dobkowskiego w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UW w Gmachu Porektorskim na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego.
Z ubolewaniem stwierdzamy, że ani Autorka artykułu, ani Redaktorka książki, ani Autorka fotografii nie zechciały skontaktować się z kompetentnymi przedstawicielami Uniwersytetu Warszawskiego celem ustalenia faktów. Uprzejmie informujemy, że malowidła istnieją, a w toku prac remontowych planowane jest ich zabezpieczenie oraz poddanie konserwacji, zgodnie z wytycznymi sformułowanymi w ramach przygotowań do remontu w opracowanym na zlecenie Uniwersytetu Warszawskiego Sprawozdaniu z badań konserwatorskich Gmachu Porektorskiego z dn. 17 czerwca 2019 r. oraz wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 22 listopada 2019 r.

Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki UW