Kategorie
Studia niestacjonarne

WAŻNE: weryfikacja USOS | NIESTACJ.

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

w dobie nadchodzącego semestru letniego proszę o PILNE zweryfikowanie czy w systemie usos są Państwo poprawnie zapisani na wszystkie zajęcia, które mają Państwo obowiązek zaliczyć w sem. letnim.

Tak jak zapowiadaliśmy, linki do zajęć w sem. letnim będą Państwu wysyłać wykładowcy bezpośrednio studentom/tkom usosmailem (nie będziemy ich publikować na stronie www ze względów bezpieczeństwa). Sekretariat bądź kierownik studiów nie mogą w tym procesie pośredniczyć. W konsekwencji, brak zapisu w usosie na przedmiot będzie skutkował brakiem dostępu do oferty dydaktycznej.

W razie dostrzeżenia problemów w usosie proszę o PILNY kontakt ze mną oraz z p. Lange.

Ponadto, uprzejmie przypominam, o rozporządzeniu Rektora z dn. 10.12.2020, które zobowiązuje (po raz kolejny) pracowników, studentów i doktorantów do korzystania z poczty uniwersyteckiejZgodnie z tym pismem pracownicy mają pozostawiać bez rozpatrzenia maile przychodzące z innych adresów niż domena UW. Szybkie i proste samodzielne zakładanie konta: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiMojaPocztaGmailStudent/

Jeżeli w USOS mają Państwo wpisane inny adres niż w domenie uw, to proszę o zgłoszenie do Dziekanatu prośby o edycję maila i napisanie w tej sprawie do p.: Katarzyny Leng <k.leng@uw.edu.pl> (ale najpierw proszę założyć adres w domenie uw i poinformować Dziekanat o pełnym brzmieniu nowego maila). Brak stosownego maila będzie skutkował brakiem możliwości kontaktu z kadrą dydaktyczną.

Z poważaniem,

dr Weronika Kobylińska

kierownik st. niestacjornarnych