Kategorie
Komunikat

Z prac Rady Dydaktycznej na koniec jej kadencji 2020

Szanowni Państwo,

31 grudnia zakończyła się pierwsza, roczna kadencja Rady Dydaktycznej kierunku historia sztuki. W styczniu rozpocznie pracę rada nowo wybrana, już na kadencję 4-letnią.

Wszystkie uchwały z roku 2020 zawieszone są na stronie IHS.

Pozwalamy sobie  przypomnieć o kilku ważnych zmianach, które RD wprowadziła do funkcjonowania dydaktyki, w ślad za ogólnouczelnianymi nowościami:

– egzamin dyplomowy poprzedza zatwierdzenie tematu i abstraktu pracy licencjackiej lub magisterskiej, promotorki/promotora i osoby recenzującej. Pewne korekty tej procedury „stara” Rada rekomendowała „nowej” do rozważenia.

– promotorami prac magisterskich mogą być doktorzy (nie jest już do ich prowadzenia wymagana habilitacja); 

– wprowadzony został limit 8 prac dyplomowych, które może prowadzić jeden promotor w ciągu roku (wyjątki od tej zasady określa Uchwała nr 9).

We współpracy z kierownictwem studiów przeprowadzono również dwie ankiety na temat prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, po semestrze letnim 2019/20 i ostatnio, po 2 miesiącach obecnego semestru. Opinie studenckie z ostatniej ankiety są jeszcze opracowywane i w najbliższych dniach zostaną przekazane wykładowcom.

 /były/ przewodniczący Rady Dydaktycznej historii sztuki /pierwszej kadencji: styczeń-grudzień 2020/      Prof. Andrzej Pieńkos