Kategorie
Komunikat Studia niestacjonarne Studia stacjonarne Stypendia

Dofinansowanie mobilności studentek i studentów

Zapraszamy do udziału w konkursie na dofinansowanie mobilności studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego, który realizowany jest w trwającym roku akademickim, a w którym wnioski składać można od dnia 18 marca do dnia 21 kwietnia 2024 r. Konkurs organizowany jest w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w działaniu IV.2.3. Mobilność Studentów i Doktorantów, którego kierownikiem jest dr hab. Jan Rudnicki. Inicjatywa ta ma na celu dofinansowanie projektów, które umożliwią zdobycie przez studentów doświadczenia, wiedzy i umiejętności, a także podniesienie poziomu prowadzonych przez nich badań poprzez umożliwienie im odbycia wyjazdów naukowych do zagranicznych jednostek naukowych. W konsekwencji projekt może być realizowany w celu:
• zdobycia wiedzy i nowych umiejętności niezbędnych do podniesienia jakości prowadzonych badań i przygotowywanych prac dyplomowych oraz
• przeprowadzenia badań lub analiz bezpośrednio związanych z tematyką
przygotowywanej pracy dyplomowej lub projektu przygotowywanego na
potrzeby rekrutacji do szkoły doktorskiej lub konkursu grantowego.

Każdy student może ubiegać się o dofinansowanie swojego wyjazdu
naukowego w kwocie nie przekraczającej 50.000,00 złotych. Wnioski składać można wyłącznie elektronicznie na adres stud.idub@uw.edu.pl z tytułem „Mobilność studentów”. Szczegółowe informacje, jak również formularz konkursowy dostępne są na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-2-3/mobilnosc-2/.


Ostatnia aktualizacja 14/03/2024