Program studiów

Zakres programu studiów niestacjonarnych nie odbiega od programu studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne zapewniają takie same uprawnienia studenckie jak studia stacjonarne.

Zajęcia dla studentów I, II i III roku odbywają się zwykle dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie (w wyjątkowych sytuacjach raz w miesiącu).

Na II roku studiów licencjackich odbywają się pięciodniowe praktyki terenowe, dzięki którym studenci mogą wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną podczas bezpośredniej konfrontacji z substancją zabytkową.

Zajęcia dla studentów I i II roku studiów magisterskich uzupełniających odbywają się dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie.

Zjazdy studentów niestacjonarnych trwają trzy dni (w piątek zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17.00, w sobotę o 8.30, w niedzielę o 9.00). Jedna sesja obejmuje minimum 18 godzin zajęć. W jednym semestrze odbywa się 7 sesji.