Plany zajęć

2020/2021

Harmonogram zaliczeń i egzaminów zdalnych w zimowej sesji poprawkowej 2020/2021

Wykaz zajęć prowadzonych w formie terenowej w semestrze letnim 2020/2021:

  1. Praktyka terenowa – objazd dla studentów drugiego roku pierwszego stopnia

Uwaga: prosimy o uważne zapoznanie się z planem zajęć w obu semestrach i rozważne planowanie zajęć na cały rok akademicki.

Plan może ulegać zmianom.

2021/2022

Uwaga: Plan może ulegać zmianom